Filozofia

Z Metapedia
(Presmerované z Filozofi)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Filozofia (z gréčtiny philein – milovať a sophia – múdrosť) je disciplína o najvšeobecnejších zákonitostiach vesmíru, prírody a spoločnosti. V konkrétnejšom zmysle sa slovo „filozofia“ používa aj na označenie určitého sociálneho učenia alebo ideológie (napr. filozofia národného socializmu).

Neexistuje žiadna jednotná definícia filozofie, jej záber je nesmierne široký a počas dejinného vývoja sa často diametrálne menil. Filozofia sa ani tak nesnaží opísať javy odohrávajúce sa vo svete, ale snaží sa hľadať ich hlbšiu príčinu, prečo vôbec existujú, aký majú zmysel. Filozofia sa nepýta „Ako funguje ľudské telo?“ (skôr „Prečo vôbec funguje ľudské telo?“), ale „Aké poslanie má človek na svete?“, „Čo je zmyslom života?“ a pod.

Filozofia sa člení na viaceré disciplíny, z ktorých každá sa zaoberá určitým aspektom filozofie.

Pozri tiež