Metapedia:Vylúčenie zodpovednosti

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Metapédia neposkytuje žiadnu záruku správnosti svojho obsahu. Encyklopédia je tvorená zdarma dobrovoľníkmi vo svojom voľnom čase a spôsob tvorby hesiel zo svojej podstaty umožňuje len veľmi obtiažne kontrolovať, či sa na všetkých stránkach objavuje správny obsah. Aj napriek týmto obmedzeniam sa Metapédia snaží svojim čitateľom ponúknuť čo najsprávnejší obsah a jej tvorcovia sa usilujú urobiť čo najmenej chýb. Pritom uvítajú akúkoľvek pomoc od čitateľov o gramatickej, faktickej alebo inej chybe, ktorú sa pokúsia odstrániť tak rýchlo, ako je to možné.

Nikto z prispievateľov, vlastníkov domény, sponzorov, správcov či byrokratov nie je zodpovedný za presnosť v encyklopédii uvedených údajov. To platí dvojnásobne pre odkazy na iné webové stránky či iné zdroje informácií.

Tvorcovia Metapédie sú presvedčení o slobode názoru a jeho prejavovania – vrátane názorov v niektorom momente nepohodlných pre politické zriadenie či iné inštitúcie disponujúce donucovacou mocou – ako aj zodpovednosti a vyspelosti ľudských indivíduí a ich schopnosti konfrontovať vec z viacerých zdrojov a uhlov pohľadu a utvorenia si vlastného úsudku; do tohto spektra chce Metapédia prispieť. Preto ktokoľvek, kto sa snaží Metapédie využívať na šírenie iných cieľov, dezinterpretuje jej účel a obsah. Cieľom Metapédie je poskytnúť alternatívny náhľad na niektoré problematiky, nie ich úplne vyčerpávajúco spracovať.

Obsah Metapédie je uložený na serveri v Spojených štátoch amerických, a preto je nutné si uvedomiť, že preň nie sú záväzné právne poriadky iných štátov. Server je pod ochranou Prvého dodatku Ústavy Spojených štátov amerických, ktorý garantuje úplnú slobodu slova. Napriek tomu však odporúčame užívateľom z krajín, kde platia nedemokratické zákony obmedzujúce priamu slobodu slova, aby dobre zvážili riziko, ktorému by sa vystavili tvorbou slobodnej encyklopédie.