Prvý dodatok Ústavy Spojených štátov amerických

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Prvý dodatok Ústavy Spojených štátov amerických je doplňujúce ustanovenie k Ústave Spojených štátov amerických, garantujúce úplnú slobodu slova. Je súčasťou Listiny práv (Bill of Rights), čo je súhrnné pomenovanie prvých desiatich dodatkov Ústavy USA. Bol navrhnutý 25. septembra 1789 a do platnosti vstúpil 15. decembra 1791.

Znenie Prvého dodatku je nasledovné:

    „Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.“

V preklade do slovenčiny:

    „Kongres neschváli žiadny zákon ohľadom zavádzania náboženstva alebo zakazujúci jeho slobodný výkon; taktiež neschváli žiadny zákon obmedzujúci slobodu slova alebo tlače; neschváli ani žiadny zákon obmedzujúci právo ľudí pokojne sa zhromažďovať a právo odovzdávať štátnym orgánom žiadosti o nápravu krívd.“

Spojené štáty americké sú aj v 21. storočí jedinou krajinou na svete, ktorá takto explicitne garantuje svojim občanom úplnú slobodu slova.

Pozri tiež