Diskusia:Národný socializmus (nemecký)

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Stotožňovať pojem "národný socializmus" s nemeckým národným socializmom (nacizmom) je veľmi nesprávne. Národný socializmus, ako ideologický svetonázor sa nedá klasifikovať jednosmerne, iba ako nemecký národný socializmus. Národný socializmus ako ideológia, nie je univerzálna. Existovalo viacero formiem národného socializmu. Napríklad aj československý národný socializmus, presadzovaný Edvadom Benešom (prezidentom ČSR), alebo slovenský národný socializmu, presadzovaný Dr. Vojtechom Tukom. Všetky tri spájal iba názov a odvolávanie sa na tvorenie štátu z národným a sociálnym princípom. To čo tu definujete, ako národný socializmus je definícia iba pre nemecký národný socializmu (nacizmus), ktorý nie je univerzálny a je možné ho aplikovať iba na nemecký národ. Je úplne absurdné hovoriť o prvej Slovenskej republike ako o národnosocialistickom štáte, rovnako ako to isté hovoriť o Nezávislom šátáte Chorvátsko. Ani jeden z týchto štátov nebol národnosocialistický.

  • K rozdielnosti režimov v Chorvátsku, Nemecku a Slovensku: ideológie neboli totožné, avšak mali nesporne spoločné základné rysy (ochrana národa a rasy, autoritatívne vedenie, sociálny charakter štátu, atp.). Okrem toho, ako som už inde spomínal, šablóny slúžia na prepojenie článkov s príbuzným obsahom (prípadne sa podnadpis v rámci šablóny môže zmeniť, ak bude existovať lepší návrh). Takisto nazývať D. Lanea národným socialistom je v istom zmysle sporné. Rozdiely medzi režimom v Nemecku a na Slovensku budú rozpracované v článku o Slovenskej republike.
    K pluralite ideológií s totožným menom: nie všetko, čo je „národné a sociálne“ je národný socializmus. Tu uvedená definícia národného socializmu je nasledovná: „politický svetonázor a ideológia, ktorej primárnou úlohou je zachovanie a rozvoj Árijcov“. Nie je to teda nič exkluzívne nemecké, no je faktom, že základy takéhoto vnímania sveta boli položené Adolfom Hitlerom. Bolo by však vítané a zaujímavé rozpracovať rôzne koncepcie, ktoré sa nazývali národno-socialistické a o každej zriadiť osobitný článok. --Vilkas 12:38, 14. december 2007 (CET)

K rozdielnosti režimov v spomínaných štátoch. Veľa štátov má spoločné rysy a nevychádzajú z jednotnej idológie. To že mali spoločné rysy, neznamenalo že boli národnosocialistické, ale znamenalo to že vychádzali z určitých princípov. Tento princíp bol nacionalizmus. To že Slovensko a ani Chorávatsko neboli národnosocialistické štáty dokazuje aj ten fakt, že sa tieto štáty k tejto ideologii nehlásili. Jediný štát, ktorý sa hlásil k ideologii národného socilizmu bolo Nemecko. Na Slovensku bol prúd, ktorý chcel nastoliť národnosocialistický režim, ale ten nebol nikdy do praxe presadený. A jednalo sa o iné ponímanie národného socializmu, aké bolo v tom čase v Nemecku. Ty robíš z nemeckého národného socializmu (nacizmu) univerzálnu ideologiu pre všetky národnosocialistické názorové hnutia a prúdy. Opak je pravdou.

Čo je to národný socializmus? - Národný socializmus je označenie rôznorodých ideologii, ktoré sa snažia spojiť myšlienky socializmu a nacionalizmu. Podstatne sa odlišujú národne socialistické strany, ktoré vznikli v Európe koncom 19. storočia (napríklad Česká strana národne sociálí) s programom sociálnej rovnosti, všeobecného volebného práva, sociálnych reforiem a národného sebaurčenia do neskôr vzniknutých, podobne názývaných strán (napríklad NSDAP), ktorá mala zameranie nacistické. (Encyklopedia politiky, Libri - Praha 2004)

  • Čo píšeš, nie je v nesúlade s mojím posledným príspevkom. Stále platí: „Bolo by vítané a zaujímavé rozpracovať rôzne koncepcie, ktoré sa nazývali národno-socialistické a o každej zriadiť osobitný článok.“ --Vilkas 10:13, 15. január 2008 (CET)