Kategória:Marxizmus

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Marxizmus je filozofický smer a ekonomický systém súčasnej filozofie vychádzajúci z učenia Karla Marxa a Friedricha Engelsa. Je ucelenou teóriou premeny reálnych pomerov v spoločnosti, predovšetkým zmenou vlastníckych vzťahov pomocou revolučne vedeného triedneho boja. Cieľom je doviesť proletariát k revolúcii nastolujúcej beztriednu spoločnosť, oslobodiť človeka od spoločenského útlaku a rozvíjať jeho schopnosti a silu. Marxizmus výrazne ovplyvnil dejiny konca 19. storočia a celé 20. storočie.

Karl Marx

Marxistická filozofia sa odštiepila v 40. rokoch 19. storočia od hegelovskej ľavice a snahou o analýzu zákonitostí formujúcej sa buržoáznej spoločnosti sa zaraďuje do prúdu sociálneho myslenia 19. storočia. Marx a Engels vychádzajú z ekonomickych vzťahov ako z hybnej sily dejín a z ekonomicky motivovaných sociálnych konfliktov (triedny boj). V raných prácach Marxových (najmä v Ekonomicko-filozofických rukopisoch z roku 1844) sa objavuje aj analýza postavenia človeka - výrobcu vo formujúcej sa buržoáznej spoločnosti. Marx tu zdôrazňuje pojem odcudzenia. Marxizmus sa koncom 19. storočia rozštiepil na dva prúdy: a) klasický Marxov a Engelsov pokračoval v praktickej politickej podobe u Lenina a Stalina, b) sociálne demokraticky orientovaný - Karl Kautsky, Eduard Bernstein. V priebehu 20. storočia sa povedľa sociálnodemokratického a marxistického poňatia v západnej Európe výrazne profilovali vplyvné ľavicové prúdy, v ktorých má inšpirácia marxizmom rôznu intenzitu a ktoré bývajú nazývané neomarxizmom.

Stránky v kategórii „Marxizmus“

V tejto kategórii sa nachádzajú 2 stránky z 2 celkom.