Kolonizácia

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

    Upozornenie: Táto stránka je vo výstavbe, jej obsah nie je dokončený a môže byť nespoľahlivý alebo neuhladený.

Kolonizácia je proces, počas ktorého určité územie osídľujú noví jedinci.

Kolonizácia sveta bielymi

Keď sa pojem „kolonizácia“ používa na označenie dejinného obdobia, zväčša sa má na zreteli obdobie kolonizácie sveta európskymi štátmi.
Veľké vedecké pokroky na konci stredoveku v Európe dali bielej rase k dispozícii prostriedky, ktoré umožnili jej príslušníkom cestovať po celom svete. Netrvalo dlho a vzhľadom na nadradenú technologicko-vojenskú úroveň si začali európske štáty podmaňovať a osídľovať ostatné krajiny.

Historický význam kolonizácie je rozporuplný. Na jednej strane rozvrátila tradičný spôsob života v týchto krajinách, na druhej strane ale do nich priniesla obrovský technologický a vedecký pokrok (v oblasti zdravotníctva, školstva, štátnej správy...), čím umožnila obrovský populačný nárast v týchto krajinách a aj zvýšenie ich ekonomického významu. Avšak drvivá väčšina nebielych krajín (s výnimkou niektorých obývaných žltou rasou, napr. Čína) nebola schopná po odchode bielych a dekolonizácii udržať vysoký štandard, a tak opäť upadla (napr. India, štáty Afriky).