Akcia Reinhard

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Akcia Reinhard (nemecky Einsatz Reinhard, anglicky Action Reinhard), resp. akcia Reinhardt, bola jednou z operácií na dosiahnutie konečného riešenia židovskej otázky v Európe. V rámci akcie Reinhard boli postavené tri koncentračné tábory: Treblinka, Belzec, Sobibor. Najnovšie sa k nim pripája aj Majdanek. Klasickí historici holokaustu tvrdia, že tábory slúžili výhradne na vyhladzovanie (okrem Majdanku). Revizionisti tvrdia, že boli prechodnými stanovišťami pre Židov deportovaných na východ.

Pomenovanie

V historiografii sa častejšie používa prepis „akcia Reinhard“, hoci vo väčšine oficiálnych dokumentov sa uvádza ako „Reinhardt“. Podľa mnohých historikov bola akcia Reinhard pomenovaná pravdepodobne na počesť Reinharda Heydricha, význameného nacistického politika, ktorý bol zavraždený československými parašutistami v Prahe v roku 1942. Ďalší historici tomu však oponujú a odvolávajú sa na prevládajúce písanie uvádzané v dobových dokumentoch („Reinhardt“). Podľa revizionistu Carla Mattogna bola operácia pomenovaná podľa štátneho tajomníka ministerstva financií, Fritza Reinhardta.[1] Iní historici však toto tvrdenie spochybňujú, pretože ministerstvo financií v celej operácii nehralo žiadnu významnú úlohu. Naopak, poukazuje sa na to, že v oficiálnej dokumentácii sa Heydrichove prvé meno uvádza ako „Reinhardt“.

Priebeh

Hlavným veliteľom akcie bol SS-Obergruppenführer Odilo Globocnik. Ústredie akcie Reinhard sídlilo na ulici Pieradzkiego 11.[2]

Pre celú akciu Reinhard bolo nasadených okolo 450 nemeckých esesmanov.[3] Okrem nich boli zo sovietskych vojnových zajatcov, ale aj radového domáceho obyvateľstva regrutovaní pomocníci Nemcov (zväčša išlo o Ukrajincov), ktorí boli cvičení v tábore Trawniki. Tu ich prešlo výcvikom okolo 2 000 – 3 000.[4]. Miestne obyvateľstvo týchto dobrovoľníkov nazývalo rozlične: askari či trawničania. Nemci im hovorili Hilfswillige (z nem., „dobrovoľné pomocné sily“), skrátene hiwis. Sami dobrovoľníci si obvykle hovorili Wachmänner (z nem., „strážni“).[5]

Pozri tiež

Poznámkový aparát

  1. Graf, Jürgen – Mattogno, Carlo: Treblinka : Extermination Camp or Transit Camp? Chicago, Ill : Theses & Dissertations Press, 2004, str. 9.
  2. Arad, Jicchak: Belzec, Sobibor, Treblinka – vyhlazovací tábory akce Reinhard. Praha: BB/art, 2006. str. 27.
  3. Arad, Jicchak: Belzec, Sobibor, Treblinka – vyhlazovací tábory akce Reinhard. Praha: BB/art, 2006. str. 25.
  4. Arad, Jicchak: Belzec, Sobibor, Treblinka – vyhlazovací tábory akce Reinhard. Praha: BB/art, 2006. str. 30.
  5. Arad, Jicchak: Belzec, Sobibor, Treblinka – vyhlazovací tábory akce Reinhard. Praha: BB/art, 2006. str. 30.