Maďarská republika rád

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Monument v Budapešti zobrazujúcich vodcov komunistickej Maďarskej republiky rád (zľava): Tibor Szamuely, Béla Kún (Cohen) a Jenő Landler. Všetci traja boli Židia.

Maďarská republika rád bol štát existujúci v marci až auguste 1919. Praktizoval komunistickú politiku. Išlo o prvý komunistický štát v Európe od boľševickej revolúcie v Rusku. Najvýznamnejšou osobnosťou bol Žid Béla Kún, ktorý bol zároveň ministrom zahraničných vecí. Ďalšími významnými predstaviteľmi režimu boli Jenő Landler (Žid), minister vnútra a Tibor Szamuely (taktiež Žid), minister vojenstva.

Maďarská republika rád zoštátnila kľúčové odvetvia a veľkostatky, nerozdelila však pôdu roľníkom. V apríli 1919 bola na podnet západných mocností republika napadnutá československými a rumunskými vojskami. Maďarská Červená armáda v rámci protiofenzívy obsadila časť Slovenska najmä na juhovýchode jeho územia. 16. júna 1919 bola v Prešove vyhlásená Slovenská republika rád. Maďarská republika rád zanikla 1. augusta 1919, keď podľahla spojenému náporu interventov a domácej pravice.

Pozri tiež