Metapédia:Style guide

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Na tejto stránke je zbierka smerníc o písaní a upravovaní článkov v Metapédii. Nasledovaním týchto smerníc sa snažíme vytvoriť súvislú, čitateľnú a dôveryhodnú encyklopédiu.

Jazyk

  • Uistite sa, aby ste písal v neutrálnom štýle. Zaujatosť, preháňanie a irónia do Metapédie nepatria. Pozrite sa na iné encyklopédie, aby ste získali približnú predstavu o tom, ako majú texty štylisticky vyzerať.
  • Nepoužívajte prehnane zložitý jazyk.

Štruktúra

  • Prvá veta článku by mala začínať názvom článku v hrubých písmených (názov článku však môže byť aj druhým či tretím slove, ak to zlepšuje konštrukciu úvodnej vety).
  • Prvá veta by mala tvoriť stručnú definíciu preberaného subjektu.
  • Na konci článku sa odporúča uviesť zoznam súvisiacich článkov, aby články v encyklopédii boli dobre poprepájané a spolupracovali.
  • Externé odkazy treba umiestňovať na konci článku pod osobitným nadpisom „Externé odkazy“.

Kurzíva

Kurzíva by spravidla mala byť použitá v týchto prípadoch:

  • názvy filmov, kníh, umeleckých diel, časopisov a novín;
  • termíny v cudzích jazykoch;
  • špecifické výrazy, o ktorých práve článok pojednáva.

Kategórie

Každý článok by mal byť zaradený v relevantnej kategórii. Ak sa článok nehodí do žiadnej špecifickej kategórie, je lepšie zaradiť ho do všeobecnejšej kategórie ako nekategorizovať ho vôbec. Je žiaduce každý článok kategorizovať do čo najväčšieho počtu zmysluplných kategórií.

Pozri tiež

Ako upravovať články v Metapédii