Metapédia:VylúÄenie zodpovednosti

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Encyklopédia Metapédia neposkytuje žiadnu záruku správnosti svojho obsahu. Encyklopédia je tvorená bez nároku na honorár dobrovoľníkmi v ich voľnom čase. Vzhľadom na spôsob tvorby hesiel a rozsah encyklopédie je veľmi obtiažne kontrolovať, či sa na všetkých jej stránkach objavuje správny obsah. Napriek všetkým ťažkostiam sa Metapédia snaží svojim čitateľom prinášať čo najkvalitnejší obsah a jej tvorcovia sa usilujú urobiť čo najmenej chýb.

Nikto z prispievateľov, vlastníkov domény, sponzorov, správcov či byrokratov nie je zodpovedný za presnosť v encyklopédii uvedených údajov. To platí rovnako pri odkazoch na knižné publikácie, webové stránky, či iné zdroje informácií.

Obsah Matapédie je uložený na serveri v Spojených štátoch amerických, a preto je nutné uvedomiť si, že preň nie sú záväzné právne poriadky iných štátov. Obsah servera je chránený Prvým dodatkom Ústavy Spojených štátov amerických. Napriek tomu však upozorňujeme prispievateľov z krajín, kde platia nedemokratické zákony obmedzujúce priamu slobodu slova, aby si adekvátne zvážili riziko možného prenasledovania zo strany štátneho mocenského aparátu za tvorbu nezávislej encyklopédie.