Národná rada Slovenskej republiky

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Národná rada Slovenskej republiky, skrátene NR SR, tiež národná rada alebo jednoducho parlament, je zákonodarný a ústavodarný orgán Slovenskej republiky. Žiadny iný orgán v SR nemôže prijímať zákony ani ústavu. Postavenie a právomoci NR SR sú definované v Ústave Slovenskej republiky (piata hlava, prvý oddiel, články 72 – 92).

Zloženie
Národná rada Slovenskej republiky sa skladá zo 150 poslancov. Títo sú volení vo všeobecný, rovných, tajných a priamych voľbách. Za poslanca môže kandidovať len občan SR, ktorý v deň volieb dosiahol vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území SR.

Rozhodovanie
Aby bola NR SR uznášaniaschopná, musí byť prítomná nadpolovíčná väčšina jej poslancov (76). Na prijatie zákona je spravidla potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Na prijatie ústavného zákona je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov (90).

Pozri tiež

Externé odkazy


      Stub.jpg Tento článok je výhonok, teda je príliš krátky a je vhodné, aby bol rozšírený. Keď článok doplníte, odstráňte prosím túto šablónu. Prezrieť všetky výhonky.