Overexcitabilita

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Overexcitabilita (anglicky overexcitability, neexistuje presný príslušný pojem v slovenčine) je vlastnosť často sa vyskytujúca u intelektovo nadaných ľudí, ktorá je charakteristická nadmernou reakciou na určité podnety. Tento pojem zaviedol poľský psychológ Kazimierz Dąbrowski (1902 – 1980) v rámci svojej teórie osobnosti.

Rozlišuje sa päť druhov overexcitability:

  • motorická (potreba neustále niečo robiť, napr. hranie sa s vecami naokolo);
  • senzuálna (potreba zmyslových stimulov);
  • intelektuálna (túžba získavať informácie, napr. neustále pýtanie sa otázok);
  • imaginárna (vysoká predstavivosť, napr. „denné snenie“);
  • emocionálna (veľká starosť o pocity druhých, hlboké prežívanie vlastných pocitov).

Pozri tiež