Subjekt

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Subjekt je entita, ktorá môže nadobúdať niečo vlastné sebe: zážitky, práva, finančné prostriedky, atď.

V rozličných vedách a súvislostiach sa pojem subjekt poníma rôzne.

Vo filozofii sa subjektom rozumie bytosť, ktorá môže pociťovať osobnú skúsenosť a vnem. Klasicky sa hovorí, že subjekt je pozorovateľ a objekt je pozorovaná vec.

V práve sa rozlišujú rôzne stupne právnej subjektivity. Podľa teórie ľudských práv má každý človek právo na ochranu života, zdravia, majetku, atď. Je teda subjektom práva, môže nadobúdať vlastné práva. Vyššou formou je napr. spôsobilosť na práve úkony, teda spôsobilosť vlastným konaním zakladať, meniť a rušiť právne vzťahy (napr. podpisom zmluvy). Takúto spôsobilosť nemá napr. dieťa (hoci je stále subjektom práva, pretože má ľudské práva). Právnu subjektivitu môžu mať aj abstraktné entity, tzv. právnické osoby, napr. spoločnosti s ručením obmedzením alebo akciové spoločnosti.