Veda

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Veda je skúmanie sveta overiteľnými prostriedkami.

Teoreticky môže byť veda založená o čomkoľvek, čo sa dá skumáť overiteľnými prostriedkami.
Každá veda má predmet skúmania, metódy skúmania a svoj pojmový aparát.

Častými vedeckými postupmi sú analýza (rozklad na jednotlivé fakty), syntéza (spájanie faktov), indukcia (zovšeobecňovanie z jednotlivých prípadov) a dedukcia (odvodzovanie pre jednotlivý prípad zo všeobecných princípov).

Vedy sa vo všeobecnosti členia na dve skupiny:

Výroky o vede

  • „Ríše sa rozpadnú, náboženstvá pominú ako hmla, len veda žije a je večná.“ – Ulugbek, matematik a astronóm (pripisované)
  • „Veda môže kľudne o tisíc alebo dvetisíc rokov dojsť k iným stanoviskám, a predsa to nebude znamenať, že jej skoršie stanovisko bolo klamlivé; veda vôbec neklame, len sa snaží veci vidieť správne podľa hraníc, ktoré sú jej dané momentálnymi možnosťami rozhľadu. Veda neinterpretuje veci schválne nesprávne. (...) Veda nie je nič iné než rebrík, po ktorom stúpame nahor: s každou priečkou vidíme ďalej, ale ani veda vždy nedohliadne na koniec veci.“Adolf Hitler
  • „Vek náboženstva a filozofie ustúpil storočiu vedy.“Encyklopédia, alebo systematický slovník vied umení a remesiel, 1751

Pozri tiež