Čechoslovakizmus

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Čechoslovakizmus je presvedčenie, že Česi a Slováci nie sú dva samostatné národy, ale dve vetvy jedného národa. Táto predstava sa uplatnila v prvej Československej republike. Bola prijatá najmä preto, aby československý národ jasne dominoval v národnostnom zložení republiky (Nemcov bolo v republike viac ako Slovákov). Bola však zneužívaná aj na potláčanie slovenskej samobytnosti.

Medzi najvýznamnejších čechoslovakistov patrili T. G. Masaryk a E. Beneš.

Pre mnohých slovenských nacionalistov predstavuje čechoslovakizmus národnostný útlak a podceňovanie slovenského národa.

Niekedy sa pojem „čechoslovakizmus“ alebo „čechoslovakisti“ používa na označenie tých, ktorí zastávajú názor, že Česi a Slováci by mali mať spoločný štát, resp. že rozdelenie ČSFR nebolo dobrým krokom.

Výroky

  • „Jazyk československý je štátnym, oficiálnym jazykom republiky...“ – § 1 zákona č. 122/1920 Zb.
  • „Slováci sú Česi napriek tomu, že svoje nárečie používajú ako spisovný jazyk.“ – Tomáš Garrigue Masaryk, prezident ČSR