Národ

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Národ je skupina ľudí s určitými spoločnými znakmi. Medzi tieto sa najčastejšie zaraďujú: spoločná kultúra, jazyk, história, genetika a vedomie príslušnosti k takto vymedzenej skupine. Tieto znaky tvoria špecifickú identitu národa.

Nacionalistické či pravicové poňatia národa sa obvykle zakladajú na etnickej definícii národa, teda za jeden z kľúčových faktorov považujú spoločný pôvod príslušníkov národa („spoločnú krv“). Rasová príslušnosť tiež môže byť významným faktorom.

Rôzne marxistické, moderné liberálne a multikulturalistické prúdy redukujú podstatu národa predovšetkým alebo výhradne na kultúru, resp. jej vonkajšie prejavy, teda spôsob správania sa, alebo dokonca len subjektívne vedomie príslušnosti ku skupine. Tieto črty si môže navonok osvojiť v zásade každý človek.

Niektoré ľavicové teórie národ interpretujú ako neprirodzený útvar, ktorý vznikol až ako produkt štátu.[1]

Pozrite tiež

Poznámkový aparát