Kultúra

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Kultúra je pojem používaný najčastejšie na označenie ustálených vzorcov ľudského správania. Pojem je ponímaný z rôznych hľadísk. Pôvodne sa takto označovalo pestovanie úžitkových plodín. Taktiež o kolóniách niektorých primitívnych organizmov sa hovorí ako o kultúrach (kultúry baktérií, húb...); v tomto prípade slovo kultúra znamená niečo iné ako keď je používané v súvislosti s ľudskou spoločnosťou. V 1. storočí nl. tento pojem ako metaforu použil Cicero [1] na preklad Platónovho pojmu „starostlivosti o dušu“. Toto vnímanie sa opäť prijalo a rozšírilo v období renesancie. Rozumejú sa ním činnosti zušľachťujúce, rozvíjajúce a kultivujúce ľudského ducha, vznešené ľudské činnosti (najmä umenie, či už v podobe literatúry, architektúry, divadla, atď.).

V súčasnosti sa slovo používa aj v širokom výklade: na označenie akýchkoľvek produktov ľudskej činnosti (najmä ustálených foriem ľudského správania sa, zvykov). V tejto súvislosti sa hovorí napr. o metalovej kultúre, popovej kultúre, internetovej kultúre, či kultúre hráčov počítačových hier. Takéto široké ponímanie je blízke pojmu civilizácia.

Pozrite tiež

Poznámky

  1. „Cultura animi autem philospohia est.“ („Kultúrou duše je však filozofia.“)