Ľudské rasy

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Ľudské rasy sú skupiny používané na rasovú kategorizáciu ľudského druhu (homo sapiens).

Pri väčšine klasifikácií sa ľudstvo delí na nasledovné rasy:

Niektorí taxonómovia však rozlišujú aj 60 či viac rôznych ľudských rás.[1] Najmä v minulosti sa tri hlavné rasy, predovšetkým biela, členili ešte na ďalšie podskupiny (napr. alpínska, nordická...).

V druhej polovici 20. storočia sa však najmä na podnet environmentalisticky orientovanej skupiny vedcov rozprúdila debata, či medzi ľuďmi vôbec existujú rasy ako vymedziteľné skupiny. Názor, že ľudský druh nemožno relevantne rozdeliť na rasy, si osvojili a presadzujú často predstavitelia politickej ľavice a židovskí vedci (Gould, Lewontin, Rose, Kamin). Mnohí predstavitelia z oblasti genetiky však zdieľajú ich názor.

Aj v súčasnosti aktuálna učebnica biológie pre stredné školy v SR reprezentuje názor, že ľudské rasy neexistujú.[2]

Pozrite tiež

Externé odkazy

Poznámkový aparát

  1. Bakalář, Petr: Tabu v sociálních vědách. Praha: Votobia, 2003. str. 25.
  2. Minár, Peter: Najnovšia učebnica biológie šíri nehorázne klamstvá. Beo.sk, 30.11.2005. Odkaz k 11.4.2009.
Ľudské rasy
Základné pojmy
Rasa, Biela rasa, Žltá rasa, Čierna rasa, Rasové miešanie
Rasa a spoločnosť
Rasa a inteligencia
Rasa a kriminalita
Rasa a civilizácia
Biely útek
Zoznam multikultúrnych nepokojov
Politika a filozofia
Multikulturalizmus, Židia a multikulturalizmus, Biely nacionalizmus, Národný socializmus, One-drop rule
Zoznam všetkých článkov