Biely útek

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Biely útek, tiež útek bielych (angl. „White flight“), je pojem označujúci demografický trend spočívajúci v odchode bieleho obyvateľstva z oblastí, v ktorých narastá koncentrácia nebielych obyvateľov. Obdobný význam má aj výraz „kurací beh“ (z angličtiny, „chicken run“), čo možno chápať v zmysle bežať rýchlo, splašene preč, rýchlo ako kura. Pojem White flight bol prvýkrát použitý v súvislosti s USA, ale vyskytol sa aj v mnohých iných krajinách.

Príčiny

Hlavnou príčinou tohto javu je rozdielna mentalita a zvyky správania odlišných rás a obvyklá preferencia inklinovať k vlastnej kultúre. Oblasti západného sveta obývané prevažne nebielymi sú často charakteristické slabou infraštruktúrou, biedou, nezamestnanosťou a vyššou kriminalitou (pozrite rasa a kriminalita), pričom tieto javy sa navzájom umocňujú (výnimkou sú obvykle aziatské štvrte).

Biely útek v rôznych krajinách

Juhoafrická republika

V roku 1993 bol v Juhoafrickej republike zrušený apartheid. Stalo sa tak na základe referenda, v ktorom sa väčšina bieleho obyvateľstva vyslovila za zrušenie segregácie bieleho a farebného obyvateľstva. V nasledujúcom období sa faktory kvality života ako ekonomické ukazovatele a kriminalita v krajine začali prudko zhoršovať. Od roku 1994 bolo zavraždených okolo 1 400 bielych farmárov. [1] Situácia sa zhoršuje aj v zdravotníctve, najmä kvôli počtu infekčných a pohlavných chorôb. Na drahšie vybavenie a špeciálne lieky chýbajú financie. Centrá miest, po rušení obmedzení vstupu sú zdevastované a opustené [2] pôvodnými nájomníkmi, ktorí odišli do strážených areálov na kraji miest. Bieli Juhoafričania v rámci bieleho úteku odchádzajú najmä do Austrálie, Veľkej Británie a USA. Podľa Johanna van Rooyena, autora knihy The new great trek („Nový veľký trek“) iba do roku 1999 odišlo z krajiny cca 1,1 – 1,6 milióna bielych Juhoafričanov. Väčšia časť, zložená najmä zo starších ľudí ale zostáva v krajine a koncentruje sa ako biela komunita.

Rodézia (dnešné Zimbabwe)

Rodézia bola v 70-tych rokoch krajinou s vysokým životným štandardom a hrubým domácim produktom, pričom 98,8% z celkových príjmov do štátnej pokladnice prichádzalo od bielej populácie. [3] Fenoménom bieleho úteku početný stav bieleho obyvateľstva klesol z 293 000 v roku 1975 na menej ako 50 000 v roku 1999. [4] 18. apríla 1980 sa z Rodézie stala nezávislá krajina Zimbabwe, ktorá oficiálne praktizovala politiku nahrádzania bielych farmárov Afričanmi. V súčasnosti sa Zimbabwe zmieta v obrovských ekonomických aj sociálnych problémoch. Inflácia siaha do rekordných výšok (na istý čas presiahla 11 000 %, pričom dlhodobo prevyšuje 1 200 % [5]).Ešte v roku 1990 bola priemerná dĺžka života pre mužov 60 rokov, v súčasnosti je len okolo 45 rokov a pre ženy dokonca len 43 rokov (ide o veľmi ojedinelý jav, v drvivej väčšine štátov majú dlhší priemerný vek ženy).

Slovensko

Najznámejším príkladom fenoménu bieleho úteku je košické sídlisko Luník IX. Prvými obyvateľmi boli Rómovia z chatrčí pri starej tehelni, ktoré následne buldozéry zrovnali so zemou. Rómovia boli do nových bytov nasťahovaní na jeseň 1978. Na sídlisku boli v tom istom čase byty pridelené najmä vojakom a policajtom, ktorí mali naďalej spolu s novým kultúrnejším prostredím na Rómov pozitívne vplývať. Stal sa opak a rodiny policajtov či armádnych dôstojníkov z Luníka IX postupne utiekli.[6]

Spojené štáty americké

Do 60. rokov 20. storočia vládla v USA vo väčšine oblastí života rasová segregácia. Po integrácii v rokoch 1964 – 1965 sa začali vlny bieleho úteku zväčša z centier miest. Bieli ľudia utekali pred čiernou kriminalitou a usadili sa skôr v predmestiach alebo okolitých menších sídlach. Následkom toho je veľa významných amerických miest väčšinovo nebielych (napr. New York alebo Washington, D. C.). Fenomén bieleho úteku sa týka z najväčšej časti „úteku“ pred čiernou rasou a Hispáncami, takmer nikdy pred žltou rasou, ktorá má na rozdiel od iných menšín rovnaké alebo vyššie sociálne postavenie ako biela rasa.

Pozrite tiež

Externé odkazy

Poznámkový aparát

  1. Menný zoznam zavraždených farmárov, africancrisis.org (odkaz z 23.4.2008)
  2. JOHANNESBURG METRO (odkaz k 23.4.2008)
  3. Francis, Samuel T.: Rhodesia in Transition. 9. august 1978 (odkaz k 23.4.2008)
  4. Quarterly Digest Of Statistics, Zimbabwe Printing and Stationary Office, 1999.
  5. Zimbabwe: včera ešte na okraji priepasti, dnes už o krok ďalej. Beo.sk, 8.3.2007. (odkaz k 23.4.2008)
  6. Pri požiari sa udusili deti SME, 26. apríl 2008 (odkaz k 26.4.2008)
Ľudské rasy
Základné pojmy
Rasa, Biela rasa, Žltá rasa, Čierna rasa, Rasové miešanie
Rasa a spoločnosť
Rasa a inteligencia
Rasa a kriminalita
Rasa a civilizácia
Biely útek
Zoznam multikultúrnych nepokojov
Politika a filozofia
Multikulturalizmus, Židia a multikulturalizmus, Biely nacionalizmus, Národný socializmus, One-drop rule
Zoznam všetkých článkov