Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Vlajka Veľkej Británie.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (angl. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, skrátene UK, alebo GB), nazývané tiež jednoducho Veľká Británia alebo Anglicko, je ostrovná krajina na severozápade Európy pozostávajúca zo štyroch konštitučných častí - Anglicka, Welsu, Škótska a Severného Írska.

Veľká Británia je parlamentná demokracia so sídlom parlamentu v Londýne. Na čele krajiny stojí monarcha, v súčastnosti kráľovná Alžbeta II.

Vláda a politika

Už od 19. storočia existujú v krajine dve silné politické strany. Konzervatívna a Liberálna strana. Určité percento hlasov získava aj Liberálna Demokracia. Tieto tri strany získali vo voľbách v roku 2005 až 616 kresiel zo 646 v parlamente. Od konca 20. storočia sa silne aktivizuje nová politická strana Britská Národná Strana, ktorá v zmiešaných oblastiach získava silnú podporu.

Prisťahovalectvo a vysťahovalectvo

Veľká Británia nepatrí ku krajinám s najvyšším počtom prisťahovalcov v západnej Európe. V roku 2007 získalo britské občianstvo 163,636 tisíc prisťahovalcov[1], čím sa prekonal starý rekord z roku 2005, keď občianstvo získalo 161,700 imigrantov. V roku 2005 boli zavedené nové podmienky, podľa vyjadrenia politikov oveľa prísnejšie, preto je stúpajúci počet prisťahovalcov prekvapením. Podľa štatistík, jeden z troch nových britských občanov pochádza priamo z Afriky, jeden z piatich je pôvodom z Ázie. Počty černochov budú ešte vyššie, keďže karibskí černosi sa v štatistike nespomínajú. V rokoch 1997-2007 sa približne 2 milióny domácich Britov z krajiny vysťahovalo.

Rasové pomery

Veľká Británia zatiaľ vykazuje v porovnaní s ostatnými štátmi západnej Európy vyššiu rasovú homogenitu, ktorá je narúšaná vysokým počtom prisťahovalcov vo veľkých mestách. Londýn má 12.9% obyvateľov narodených v južnej Ázii, 5,5% obyvateľstva je afrického pôvodu. Druhé najväčšie mesto Birmingham má už 20.4% obyvateľov ázijskeho pôvodu a 6.6% obyvateľstva označovaného v oficiálnych štatistikách ako black, teda čierny/a. Napriek pretrvávajúcemu trendu zvyšovania prílevu prisťahovlacov má v súčastnosti Veľká Británia podľa štatistík [2]až 92,2% bieleho obyvateľstva, nasledujú prisťahovalci z Ázie so 4%, 2% čierneho obyvateľstva a čo je zaujímavé vysoké percento miešancov až 1,2%.

Pozri tiež

Poznámkový aparát

  1. Record levels of new Britons od Milesa Erwina, pozri noviny Metro z 21.mája 2008 na strane 28 [1]
  2. People & Migration - Archived in 2005 [2]