Londýn

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Londýn (angl. London) je hlavné mesto Veľkej Británie. V súčastnosti sa počet jeho obyvateľstva odhaduje na 7,7 milióna. Podobne ako väčšina veľkých západoeurópskych miest zápasí s problémom prisťahovalectva. Podľa štatistík z roku 2005 najväčšiu skupinu obyvateľstva tvorí pôvodné biele obyvateľstvo (58,2 %), nasledujú Íri (2,6 %) a zvyšní bieli (8,8 %), nasleduje skupina z imigrantov z Ázie 12,9 %, 10,8 % obyvateľstva patrí k čiernej rase, 3,4 % má zmiešaný pôvod. Podľa prieskumu z roku 2001 sa viac ako 27,1 % obyvateľov Londýna narodilo inde ako v Londýne. [1] Skutočné počty imigrantov budú pravdepodobne vyššie, vzhľadom aj na ilegálnu imigráciu.

Demografické zloženie

Podobne ako väčšina veľkých západoeurópskych miest, aj Londýn zápasí s problémom prisťahovalectva. Podľa štatistík z roku 2005 najväčšiu skupinu obyvateľstva tvorí pôvodné biele obyvateľstvo (58,2 %), nasledujú Íri (2,6 %) a zvyšní bieli (8,8 %), nasleduje skupina z imigrantov z Ázie 12,9 %, 10,8 % obyvateľstva patrí k čiernej rase, 3,4 % má zmiešaný pôvod. Podľa prieskumu z roku 2001 sa viac ako 27,1 % obyvateľov Londýna narodilo inde ako v Londýne. [2] Skutočné počty imigrantov budú pravdepodobne vyššie, vzhľadom aj na ilegálnu imigráciu.

Samospráva

Do mája 2008 bol primátorom mesta Ken Livingston, pre svoje sympatie ku ľavici prezývaný aj červený Ken. Počas svojho mandátu silne podporoval menšiny, najmä prisťahovalcov pôvodom z Indie a Pakistanu [3], čím si získaval ich stabilnú podporu po niekoľko volebných období. Vo voľbách, konaných 1.mája 2008 zvíťazila Konzervatívna strana s počtom 11 kresiel, Strana práce získala 8, Liberálny Demokrati 3, Strana zelených 2 a čo bolo prekvapením aj Britská Národná strana, ktorá je označovaná ako nacionalistická získala po prvýkrát kreslo v mestskom zastupiteľstve. Primátorom za Konzervatívnu stranu sa stal Boris Johnson, narodený v USA. Časť ázijských voličov si získal vyhlásením že jeho deti sú štvrtinový aziati [4] a takto čiastočne neutralizoval vysokú podporu veľmi disciplinovaných ázijských voličov Kena Livingstona. Pre ľavicovú stranu práce a súčastnú vládnu stranu volili najmä mestské časti z vysokým počtom ázijských a čiernych prisťahovalcov. Rasové a národnostné rozvrstvenie jednotlivých mestských častí aj naďalej predikuje, kto tam získa najviac hlasov.

Kriminalita

Podľa údajov londýnskej Metropolitnej Polície, zverejnených vo financial Times [5] za rok 2007 došlo k 160 násilný‎m úmrtiam, pričom z pohľadu vrážd je najhoršou mestskou časťou Lambeth. Podľa oficiálnych štatistík 38% obyvateľstva tvoria práve africkí imigranti, pričom skutočné číslo bude oveľa vyššie. Súčasťou Lambethu je aj neslávne známy Brixton, kde sa sústreďovali prisťahovalci z Afriky, už od polovičky 20. storočia. Ako je na obrázku dole vidno, štatisticky s počtom 23 vrážd Lambeth vysoko vedie, nasleduje Newham s 13 vraždami. Aj Newham sa na svojej webovej stránke [6] p‎‎ýši kultúrnou a etnickou rôznorodosťou, takže iba 34% z celkového obyvateľstva je bielych. Na treťom mieste je Southwark [7]s 10 vraždami. Tiež ide o mestskú časť s vysoký‎m počtom čierneho obyvateľstva, označovaného na webstránke v preklade ako africk‎ý černosi 34% a karibsk‎í černosi 15%, teda spolu 49%. Podobné zloženie je aj v ostatn‎ch mestských častiach s vysokým počtom vrážd, čo sa dá ľahko overiť na webstránkach jednotlivých mestských štvrtí, kďe sa etnickou rôznorodosťou chvália. Žiadne vraždy sa neudiali v častiach City, Merton, Richmond – Chelsea a Harrow. V každom jednom prípade ide o oblasti z vysoký‎m počtom pôvodného bieleho obyvateľstva.

Vrazdy londyn.jpg

Kriminalita mladistvých

Pravdepodobne, aj pod vplyvom modernej čiernej kultúry reprezentovanej hudobným štýlom rapu, poprípade gangsterského rapu je kriminalita medzi čiernou mládežou (nielen v Londýne) na vysokej úrovni. Podľa údajov Metropolitnej polície [8] najčastejšou príčinou vrážd v rámci skupiny mladistv‎ch vo veku 11 až 20 je “black on black shootings” (streľba čiernych na čiernych); pre 7 vrážd je príčinou bitka a nasledujú 4 úmrtia v súvislosti s pouličn‎ý‎‎mi bandami.

Tabuľka ukazujúca príčiny vrážd v Londýne.

Pozri tiež

Externé odkazy


Poznámkový aparát

  1. "Census 2001: London", Office for National Statistics
  2. "Census 2001: London", Office for National Statistics
  3. pozri volebné letáky z volieb v roku 2008, na ktorých je s ázijským kandidátom do samosprávy
  4. ... ale moje deti sú štvrtinoví Indi, tak si to strč do fajky a vyfajč. Odpoveď v rádiu na obviňujúcu otázku ázijskeho reportéra.
  5. Financial Times z 29.marca 2008 Number of homicides by London borough
  6. webová stránka londýnskej mestskej časti Newham
  7. webová stránka londýnskej mestskej časti Southwark
  8. Financial Times z 29. marca 2008 Tabuľka „Number by age of victim“