Beo.sk

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Beo.sk-banner.jpg

Beo.sk, predtým Národný pozorovateľ (skrátene NP), je slovenská nacionalistická webová stránka. Beo.sk sa profiluje ako portál venujúci sa najmä dejinám a tabuizovaným témam na Slovensku a celkovo vo svete. Stavia sa proti multikulturalizmu a expanzívnej politike Spojených štátov amerických a Izraela. Čiastočne sa venuje historickému revizionizmu a eugenike a možnostiam jej aplikácie v súčasnej dobe. Ďalšími témami sú bioetika, zdravie, environmentalistika, biografie či 11. september.

História

NP banner.gif

17. novembra 2004 sa realizoval projekt „Národný pozorovateľ“ ako spoločná vôľa troch ľudí – myšlienka internetovej stránky zameranej na revizionistickú históriu a tabuizované spoločenské problémy. 21. novembra 2004 bola spustená činnosť na neplatenej adrese pozorovatel.cjb.net. O tri týždne na to bolo (po zvážení výsledkov ankety) spustené diskusné fórum na neplatenej adrese np.nazory.cz/forum/. 27. júla 2005 sa stránka presunula na platenú slovenskú doménu pozorovatel.sk. 7. marca 2006 bolo spustené nové fórum (po dlhšej odmlke a kríze staršieho fóra) a umiestnené už na domácom platenom serveri.

26. mája 2006 bola zahájená „nálepková kampaň“ s cieľom propagácie stránky a bolo vytvorených aj zopár prezentačných tričiek. V porovnaní s rokom 2005 sa denná návštevnosť zhruba zdvojnásobila. Národný pozorovateľ sa v tomto období pravidelne umiestňoval v rebríčku NAJ.sk v sekcii „Politika, politické strany“ v prvej päťke najnavštevovanejších stránok, často však hneď ako druhý za stránkou PROP.sk. Počas tejto fázy vývoja stránky bola niekoľkokrát upravená a zrenovovaná grafika a prepracované aj pôvodné rubrikovanie. Bol taktiež zahájený preklad knihy Arthura Kempa Pochod titanov.

11. november 2007 bol zatiaľ posledným a najväčším zlomom v histórii stránky. Došlo webového sídla http://www.BEO.sk a aj stránka sa premenovala na „Beo.sk“. Renovovala sa aj po technickej stránke: prešla na redakčný systém. Počas svojho fungovania sa tvorcovia NP zúčastnili desiatok akcií po celom Slovensku a aj v zahraničí zameraných na kultúru a politiku.

Jedným z hlavných motívov používaných na banneroch či propagačných nálepkách už do začiatku existencie stránky bol obraz Kriváňa, nad ktorým sa blýska. Tento koncept sa použil aj na jeden z prvých bannerov po prechode na Beo.sk.

Beo.sk-banner-2.jpg

Ideový základ

Národovecký manifest

V roku 2008 Beo zverejnilo dokument „Národovecký manifest“, ktorý vyjadruje základné smerovanie portálu. Okrem iného sa tam objavujú nasledujúce myšlienky:

 • Národovectvo je hodnotový systém usilujúci o suverénne postavenie národa oproti inými národom a o jeho zdokonalenie.
 • Ak národovectvo hlása hocakú formu nadradenosti nad inými národmi alebo prejavuje neopodstatnené negatívne emócie voči iným národom, ide o šovinizmus, ktorý je negatívnou ideologickou deviáciou, proti ktorej treba bojovať.
 • Národovectvo je na Slovensku najmä z historických dôvodov silne prepojené s kresťanstvom. Ponecháva však slobodu vyznania a národovcom môže byť aj ateista, deista alebo agnostik.
 • Kritika občianskeho princípu, národná príslušnosť je podmienená rasovou príslušnosťou.
 • Jednotlivec potrebuje skupinu a skupina potrebuje jednotlivca. Sila národa ale stojí na sile jednotlivcov a individualít a to treba podporovať.
 • Národovectvo podporuje ochranu životného prostredia, ktoré je potrebné pre zdravý rozvoj národa. Mnohé aktivity „zelených“ sú ale v konečnom dôsledku kontraproduktívne.

Starý editoriál

Základné hodnoty smerovania strányk vyjadruje aj editoriál ešte z čias Národného pozorovateľa (text už nie je dostupný na stránke Beo.sk):

  Svet je v plameňoch, pretože spoločenstvá ľudí s homogénnosťou kultúry a rasy boli prinútené porušiť svoju vlastnú prirodzenosť zlom, ktoré na našich chybách dokázalo vybudovať svetové panstvo. Národy vo svete začínajú ale pomaly triezvieť a uvedomujú si, že teórie o zlučovaní kultúr a pokojnom spolunažívaní boli dobre premyslený a draho uskutočnený podvod.
  Ako hlavnú hodnotu neuznávame imaginárnu a pojmovo neuchopiteľnú „slobodu“, ale snažíme sa priblížiť k spravodlivosti. Poukazujeme na krivdy, presadzujeme tradičné hodnoty overené spoločenským fungovaním a napredovaním; sme za ochranu a zveľadenie nášho kultúrneho a prírodného dedičstva ako aj za zdravší životný štýl jednotlivcov. Týmto hodnotovým doskám je podriadená celá naša osvetová činnosť.
  Vystupujeme nábožensky a konfesijne indiferentne, netlačíme do popredia žiadnu politickú stranu alebo hnutie. Naším cieľom je vám prinášať informácie o reálnom dianí na Slovensku a vo svete, ktoré masmédiá buď bagatelizujú alebo úplne ignorujú. Poukazujeme na chyby, ktorými sa dnešný svet uberá; rešpektujúc ale pritom naše zákony obmedzujúce priamu slobodu slova. Len v prípade, že sa človek zbaví svojich predsudkov a bude otvorený informáciám aj z druhej strany, môže pochopiť súvislosti.
  Naša aktivita bude odzrkadľovať tú vašu. Sme tu pre vás, nie pre seba. Zapojte sa aj vy do nášho spoločného osvetového boja a oboznamujte svojich známych o našej iniciatíve – veď predsa: spolu dosiahneme vždy viac.
  Spravodlivosť je základom každého zdravého spoločenstva!

Pozrite tiež

Externé odkazy