Nacionalizmus

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Nacionalizmus (z lat. natio – národ) alebo národovectvo je hrdosť na príslušnosť k národu. Naproti patriotizmu, nacionalizmus sa viaže na určitú skupinu ľudí bez ohľadu na to, kde žijú.

Výroky

  • „Nacionalizmus je vedomím odlišnosti a výnimočnosti kultúry národa, čím sa však nezmenšuje odlišnosť a výnimočnosť kultúr iných národov. Nacionalizmus nemieri proti iným národom, je namierený na vlastný národ.“ – Maurice Barres
  • „Náš nacionalizmus je mravná sila, ktorá nás viaže k slovenskému kmeňu a tradícii, ktorú pestovali naši otcovia. Náš nacionalizmus je nie biologický pud, ale mravný charakter; nie nenávisť k niekomu, ale horúca láska k svojeti. Táto naša svojeť, to je naše kresťanské vierovyznanie, naše slovenské národné povedomie, naša reč, naša národná írečitosť, naše Slovensko.“ – Jozef Tiso, 16. august 1939
  • „Národné individuality sú obohatením ľudstva a nie ochudobnením.“ – Štefan Polakovič, Slovenský národný socializmus

Pozrite tiež

ru:Национализм