Biely nacionalizmus

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Propagačný banner bielej nacionalistickej organizácie National Vanguard.

Biely nacionalizmus (anglicky White Nationalism), často nesprávne označovaný ako biely supremacizmus, je obdoba nacionalizmu viažuca sa na bielu rasu, teda hrdosť na príslušnosť k bielej rase. Biely nacionalizmus sa snaží o všeobecné pozdvihnutie bielej rasy, v súčasnosti sa orientuje najmä na zaistenie jej zachovania, ktoré je v multikulturalizme ohrozené (Pozri: Biela rasa – prežitie). Biely nacionalizmus sa snaží presadiť rasový koncept národa, naproti v súčasnosti v politke prevládajúcej multikulturalistickej vízii.

Princíp bieleho nacionalizmu vystihuje tento výrok Davida Dukea:

    „Nepovažujem sa za rasistu, nemám nič proti iným národom a rasám, ale určite chcem zachovať svoju vlastnú. A myslím, že to platí pre všetkých ľudí. Čo sa týka Ameriky a európskeho sveta, chcem žiť v štáte, ktorý odráža moje tradície a hodnoty a nechcem, aby sa moji ľudia stali menšinou v republike, ktorú postavili naši praotcovia. Každý kmeň, národ alebo rasa, ktorej cieľom je zachovať svoju kultúru, skupinové záujmy a suverenitu, musí zachovať svoj prevládajúci stav v geografickej oblasti, ktorú obýva.“

Citáty

  • „Inštinkt národného a rasového zachovania by nemal byť zatracovaný.“ – reprezentant Leavitt na zasadaní amerického Kongresu, 12. apríla 1924
  • „Národné individuality sú obohatením ľudstva a nie ochudobnením.“ – Štefan Polakovič, Slovenský národný socializmus

Pozrite tiež

Ľudské rasy
Základné pojmy
Rasa, Biela rasa, Žltá rasa, Čierna rasa, Rasové miešanie
Rasa a spoločnosť
Rasa a inteligencia
Rasa a kriminalita
Rasa a civilizácia
Biely útek
Zoznam multikultúrnych nepokojov
Politika a filozofia
Multikulturalizmus, Židia a multikulturalizmus, Biely nacionalizmus, Národný socializmus, One-drop rule
Zoznam všetkých článkov