Rasa a civilizácia

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Nacionalisti, bieli nacionalisti ako aj iní národnostne či rasovo zmýšľajúci ľudia považujú dávajú spojitosť medzi rasu/národ a kultúru či civilizáciu. Rasové miešanie a multikulturalizmus vnímajú ako hrozbu jednotlivým kultúram. Kultúra je podľa nich tvorená ľuďmi, tvrdia, ide o vonkajší prejav podstaty národa/rasy v rámci daných podmienok. Tvorcovia kultúry určujú jej charakter, podobu a dávajú tvár krajine, ktorú obývajú. Preto sú pôvodcami danej kultúry, determinujú jej špecifickosť. Tým pádom napr. bez Slovákov nemôže existovať ani slovenská kultúra. Ako historické príklady zániku jedinečnej civilizácie po zmene zloženia obyvateľstva sa uvádzajú Severná Amerika (európska kultúra nahradila indiánsku), India či Egypt a najnovšie aj nebiele enklávy v európskych a amerických mestách (Paríž, Detroit, Luník IX...).

Arthur Kemp argumentáciu zhrňuje nasledovne:

    „Napríklad: čínska civilizácia je výtvorom čínskych ľudí a je odrazom zloženia populácie žijúcej v Číne. Čínska civilizácia je jedinečná Číňanom, oni ju vytvorili a odzrkadľuje ich hodnoty a normy. Keďže Číňania vytvorili čínsku civilizáciu, logicky z toho vyplýva, že čínska kultúra by zmizla, keby zmizli Číňania. V súčasnosti drvivá väčšina Číňanov žije v Číne, kde vytvárajú čínsku civilizáciu. Ak by však do Číny imigrovali milióny austrálskych Aborigéncov a populácia Číňanov by dramaticky poklesla čo do počtu, v priebehu niekoľkých rokov by sa charakter čínskej civilizácie zmenil – odrážal by nových obyvateľov územia.
    Inými slovami, spoločnosť alebo civilizácia danej oblasti by potom odzrkadľovala fakt, že väčšina obyvateľov by boli nie Číňania, ale Aborigénci. Keby sa Čína zaplnila Aborigéncami, znamenalo by to koniec čínskej civilizácie. Aborigéni by vytvorili novú civilizáciu, ktorá by odrážala ich, nie Číňanov. Že by sa niečo takéto stalo, je úplne logické. Nemá to nič spoločné s tým, ktorá kultúra je vyvinutejšia, ani predstavou nadradenosti či podradnosti – jednoducho je to odraz faktu, že civilizácia je výtvorom povahy ľudí vytvárajúcich obyvateľstvo daného územia.
    Keby zajtra všetci čínski ľudia na svete zmizli, potom, úplne pochopiteľne, by s nimi zmizla aj celá čínska kultúra a civilizácia. Je to presne tento prirodzený spúšťací princíp, ktorý určuje vytvorenie a zánik civilizácií: ak ľudia, ktorí tvoria určitú spoločnosť alebo civilizáciu, zmiznú, potom daná spoločnosť alebo civilizácia zmizne s nimi.
    Ak je zmiznuté obyvateľstvo nahradené inými ľuďmi, je vytvorená nová spoločnosť alebo kultúra, ktorá odráža spoločnosť alebo kultúru nových obyvateľov daného územia.“

Pozrite tiež

Externé odkazy

Ľudské rasy
Základné pojmy
Rasa, Biela rasa, Žltá rasa, Čierna rasa, Rasové miešanie
Rasa a spoločnosť
Rasa a inteligencia
Rasa a kriminalita
Rasa a civilizácia
Biely útek
Zoznam multikultúrnych nepokojov
Politika a filozofia
Multikulturalizmus, Židia a multikulturalizmus, Biely nacionalizmus, Národný socializmus, One-drop rule
Zoznam všetkých článkov