Immanuel Kant

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Immanuel Kant.

Immanuel Kant (* 22. apríl 1724, Kaliningrad; † 12. február 1804, Kaliningrad) bol nemecký filozof. Je považovaný za jedného z najvýznamnejších filozofov v dejinách. Radí sa do obdobia neskorého osvietenstva.

Kant sa narodil v Kaliningrade, dnešné Rusko. V tom čase sa mesto volalo Königsberg a bolo súčasťou Pruského kráľovstva. Tu vyštudoval gymnázium a univerzitu, na ktorej sa aj stal profesorom filozofie. Jeho tvorba sa člení na dve obdobia: kritické a predkritické. Pre kritické obdobie boli určujúce tri „kritiky“, vydané v nasledujúcom poradí: Kritika čistého rozumu, Kritika praktického rozumu a Kritika súdnosti. Kant bol veľmi dôkladný človek; celý rozvrh dňa mal presne rozvrhnutý. Jedna anekdota o ňom dokonca hovorí, že ľudia si podľa neho nastavovali hodinky. Nikdy nebol ženatý.

Kant hovoril o jednotnom ľudskom druhu, preto býva niekedy v tomto ohľade spomínaný modernými zástancami multikulturalizmu. Napriek tomu si však rozdiely medzi rôznymi ľudskými jasne rasami uvedomoval: Žltí Indiáni majú slabé nadanie. Negri sú ďaleko za nimi a tvoria najnižšiu časť obyvateľstva Ameriky.“ (Boxill, Bernard: Race and Racism (Oxford Readings in Philosophy)).

Výroky

  • „Idea práva národov predpokladá rozdiel medzi nezávislými štátmi. I keď je toto stav vojny ... je podľa rozumu stále lepší než splynutie týchto štátov pomocou hierarchie moci, ktorá by vyvrcholila v univerzálnu monarchiu. Zákony, ktoré sú schvaľované pre veľkú oblasť, strácajú svoju silu. Bezduchá despocia, po tom, čo vyhlodá jadro dobroty, sa nakoniec zvrhne do anarchie.“

Pozrite tiež