Kolektívny altruizmus

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Kolektívny altruizmus, tiež skupinový altruizmus, je obdoba altruizmu uplatňovaná na určitú skupinu. V praxi sa to prejavuje tak, že členovia určitého spoločenstva obetujú svoje osobné záujmy v prospech celku (čo sa týka len určitých sfér činnosti, a teda nebráni jednotlivcom realizovať sa v iných).

Znaky kolektívneho altruizmu možno vypozorovať napríklad v prípade nemeckého národného socializmu:

  • Hlavnou ideológiou Hitlerjugend bol kolektivizmus a zdôrazňovanie príslušnosti k národu a rase. Najdôležitejším aspektom výchovy bola loajalita skupine.
  • Jedným z hlavných bodov programu NSDAP bol: „Spoločný záujem pred sebazáujem!“
  • Vnímanie národu a rasy ako organickej jednoty.
  • Majetok bohatých bol používaný na rozvoj celej komunity.

V tomto národný socializmus predstavoval odklon od západnej tradície univerzalizmu a individualizmu smerom k rasovému nacionalizmu a kolektivizmu.

Určitým náprotivkom kolektívneho altruizmu je individualizmusegoizmus.

Pozri tiež