Oficiálna história

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Oficiálna história je označenie pre súbor tvrdení intepretujúcich minulé udalosti, ktorý je schválený a/alebo prezentovaný štátom, cirkvou alebo inou mocenskou inštitúciou s formálnou mocou. Pod oficiálnou históriou sa môže zriedkakedy rozumieť aj prevládajúci náhľad na určitú problematiku medzi historikmi. Oficiálna história ale nie je presne definovaný pojem a používa sa rôzne. Tento pojem zvyknú používať disidenti a odporcovia režimu či orgánu, ktorý víziu oficiálnej histórie presadzuje.

Často bývajú prvky „oficiálnej histórie“ definované v zákone, napr. na Slovensku, ale aj v iných krajinách špecifickú kategóriu tvoria tzv. zákony o zásluhách. Napríklad Zákon o zásluhách Andreja Hlinku definuje, že „Andrej Hlinka sa mimoriadne zaslúžil o to, že slovenský národ sa stal štátotvorným národom.“[1], podobne zákon o zásluhách Alexandra Dubčeka, že „Alexander Dubček sa mimoriadne zaslúžil o demokraciu, o slobodu slovenského národa a o ľudské práva.“[2]

Aj vyhlásenia politikov možno považovať za súčasť oficiálnej histórie, najmä ak ide o prestaviteľov vlády. Predseda vlády SR Robert Fico napríklad 29. augusta 2007 vyhlásil, že je potrebná otvorená diskusia o historických udalostiach okrem SNP a vláda „tvrdo zakročí“ proti akýmkoľvek „prejavom proti SNP“.[3] „Popieranie povstania“ ani žiadny iný podobný trestný čin zatiaľ slovenský právny poriadok nepozná.

Väčšinou možno o oficiálnej histórii polemizovať a obec historikov alebo aj amatérskych bádateľov tak často robí. V niektorých prípadoch sú však za verejné vyslovenie iného názoru než aký predpisuje oficiálna história stanovené tresty podľa trestného zákona, napr. pre tých, ktorípopierajú holokaust“ (na Slovensku,[4] ale aj iných krajinách strednej a západnej Európy).

Pozrite tiež

Poznámkový aparát

  1. § 1 zákona č. 531/2007 o zásluhách Andreja Hlinku o štátotvorný slovenský národ a o Slovenskú republiku.
  2. § 1 zákona č. 432/2008 o zásluhách Alexandra Dubčeka.
  3. Vražda, Daniel – Piško, Michal: Fico: Vláda tvrdo zakročí proti spochybňovaniu SNP. SME, 30.8.2007. (odkaz k 16.2.2009)
  4. Odsek 2 § 422 zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon)