Popieranie holokaustu

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Popieranie holokaustu je pojem používaný označenie tých, ktorí si myslia, že holokaust ako je popisovaný väčšinou historikov sa neodohral, alebo kladú o niektorých aspektoch tejto udalosti také otázky, ktoré potencionálne smerujú k oslabeniu základov všeobecne prijímanej verzie. Títo skeptici sa obvykle sami nazývajú „historickí revizionisti“, no ich odporcovia ich nálepkujú ako „popieračov“. (Jednou zo zásad uznávanej politickou korektnosťou, že každý by mal byť označovaný menom, akým chce byť označovaný – napr. sa má používať termín Rómovia, nie Cigáni.)

Termín „popieranie holokaustu“ sa najčastejšie používa pri vyhláseniach politikov a v médiách. Pojem popieranie holokaustu bol, bez bližšej definície, zakotvený aj v slovenskom Trestnom zákone:
„Rovnako ako v odseku 1 [tj. odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky] sa potrestá, kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust.“ (odsek 2 § 422 zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon))

Novelou z roku 2009 bolo slovo „holokaust“ z trestného zákona odstránené, avšak mnohé iné ustanovenia (napr. § 130 v spojení s §§ 422a, 422b a 422c) sa dajú interpretovať tak, že je stále trestné. Trestné je v zásade popieranie alebo vážne zľahčovanie činu považovaného článkom 6 Štatútu Medzinárodného vojenského súdneho dvora (pozrite Norimberské procesy) za genocídium alebo zločin proti ľudskosti. Súdna prax v tejto oblasti ale ešte neexistuje, čo opäť zvyšuje právnu neistotu.

Pozri tiež

Holokaust
Zdroje a diskusia
Holokaust, Odvolané tvrdenia o holokauste, Hitler a holokaust, Konferencia vo Wannsee, Polemika o holokauste, Dôkazy holokaustu
Koncentračné tábory
Osvienčim
Treblinka
Majdanek
Bádatelia – exterminacionisti
Raul Hilberg, Jicchak Arad, Leon Poljakov, Norman Finkelstein, Jean-Claude Pressac
Bádatelia – revizionisti
David Irving, Richard Butz, François Duprat, Mark Weber, Jürgen Graf, Ernst Zündel, Paul Rassinier, Carlo Mattogno, David Cole, Joseph Ginsberg
Známi bývalí väzni
Elie Wiesel, Yankel Wiernik, Simon Wiesentahl, Fedor Gál, Paul Rassinier
Perzekúcia opačných názorov a zaujatosť
Osvienčimská lož, Popieranie holokaustu, Auschwitz komplex, Ivan Demjanjuk
Zoznam všetkých článkov