R stratégia

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

r stratégia je druh reprodukčného správania vyznačujúci sa väčším počtom potomkov a menej kvalitnou starostlivosťou o nich.

V prírode r stratégiu uplatňujú organizmy žijúce v premenlivom prostredí, kde je vysoká úmrtnosť vplyvom nečakanej premenlivosti okolitého prostredia. Následkom toho sú zvýhodnení tí, ktorí sa dokážu rýchlo rozmnožovať, pričom kvalita potomstva je až druhoradá.

Vo všeobecnosti pre r stratégov platí:

  • majú viac potomkov (prvoradá je kvantita);
  • venujú menšiu pozornosť výchove potomkov;
  • majú slabšie sociálne väzby;
  • majú kratšiu priemernú dĺžku života;
  • prejavuje sa u nich vyššia miera súťaživosti a agresivity;
  • bývajú menšieho telesného vzrastu.

U ľudí

Niektorí bádatelia, napríklad J. P. Rushton tvrdia, že správanie využívajúce túto stratégiu sa vytvorilo u tých ľudských rás, ktoré sa vyvíjali v premenlivom, skôr teplejšom prostredí (typicky tropické pásmo). Postupne sa selektovali gény, ktoré boli najvhodnejšie pre spôsob života v súvislosti s týmto reprodukčným vzorcom.

Príslušníci tých ľudských rás, ktorých správanie je bližšie k r stratégii (černosi, Cigáni) majú menšiu tendenciu vytvoriť vyššie organizované sociálne celky založené na potlačení vlastného momentálneho pôžitku a pevných spoločenských väzbách (pozri Rasa a kultúra).

Pozri tiež