Slovenská republika

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Slovenská republika skrátene SR, je vnútrozemský štátny útvar v strednej Európe existujúci od 1. januára 1993. Niekedy býva označovaná ako „druhá Slovenská republika“ na jej odlíšenie od prvej Slovenskej republiky.

Obvinenia z nedemokratickosti

Vo všeobecnosti je Slovenská republika považovaná za a označovaná ako štandardný demokratický štát.[1].

Niektoré skupiny, napr. nacionalisti, však poukazujú na údajné potláčanie najmä politických práv zo strany verejnej moci. Poukazjú napríklad na rozpustenie Slovenskej pospolitosti – národnej strany, početné zásahy mocenských zložiek proti nacionalistickým akciám, či zákaz popierania holokaustu (a iných činov), ktorý na Slovensku platí od roku 2001.

Demografia

Podľa sčítania obyvateľstva z roku 2001 (zatiaľ posledného) bolo národnostné zloženie obyvateľov SR nasledovné: [2]

Národnosť Muži Ženy Spolu % obyvateľstva
Slovenská 2 241 269 2 373 585 4 614 854 85,78 %
Maďarská 250 389 270 139 520 528 9,67 %
Rómska 45 770 44 150 89 920 1,67 %
Česká 19 554 25 066 44 620 0,008 %
Rusínska 11 885 12 316 24 201 0,004 %
Ukrajinská 4 584 2 230 10 814 0,002 %
Nemecká 2 261 2 784 5 405 0,001 %
Poľská 779 1 823 2 602 0,00048 %
Ruská 464 1 126 1 590 0,00029 %
Chorvátska 509 381 890 0,00016 %
Srbská 319 115 434 0,00008 %
Židovská 124 94 218 0,00004 %
Ostatné, nezistené 34 248 29 131 63 379 1,17 %
Spolu 2 612 515 2 766 940 5 379 455 100 %

Údaje o národnosti sa zakladajú na tom, k akej národnosti sa určitá osoba prihlási, a preto môžu byť subjektívne a skreslené. Podľa odhadov je oficiálnym sčítaním obyvateľstva silne podhodnotené počty rómskeho obyvateľstva.

Pozrite tiež

Poznámkový aparát

ru:Словакия