Slovenská pospolitosť

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Znak Slovenskej pospolitosti.

Slovenská pospolitosť, skrátene SP, je slovenská nacionalistická organizácia. V súčasnosti funguje vo forme občianskeho združenia. Jej hlavný program je národný, sociálny a kresťanský. SP volá po „bielom, slovenskom a kresťanskom Slovensku v duchu Andreja Hlinku“.

Slovenská pospolitosť sa stala mediálne známou najmä po sérií verejných zhromaždení v rokoch 2004 a 2005, ktoré kulminovali akciou v Modre v októbri 2005, ktorá bola násilne rozohnaná políciou. V roku 2006 sa predstavitelia SP uchádzali na kandidátke Slovenskej ľudovej strany o miesta v Národnej rade Slovenskej republiky, avšak bez úspechu, čo viedlo k dočasnému útlmu činnosti SP. V lete 2009 sa SP, resp. ľudia z jej okolia, opäť dostala do pozornosti verejnosti organizovaním viacerých „demonštrácií proti cigánskej kriminalite“. Takýto protest v Šarišských Michaľanoch bol ukončený najhrubším policajným zásahom proti verejnému zhromaždeniu od roku 1989 (polícia argumentovala, podobne ako pri akcii v Modre, tým, že účastníci akcie údajne porušovali zákon). V súčasnosti predstavitelia SP kandidujú do volieb do NR SR 2010 za stranu Ľudová strana Naše Slovensko.

Predstavitelia vládnej moci sa opakovane pokúšali o potlačenie aktivít Slovenskej pospolitosti, okrem spomínaných zásahov proti jej akciám i rozpustením samotnej SP. 14. novembra 2008 ministerstvo vnútra SR Slovenskú pospolitosť rozpustilo, avšak Najvyšší súd SR rozhodnutie ministerstva zrušil, pretože podľa neho bolo nezákonné. Slovenská pospolitosť – národná strana, politické krídlo personálne prepojené so SP, bola Najvyšším súdom rozpustená v marci 2006.

História

Občianske združenie Slovenská pospolitosť bolo založené v roku 1995. Podľa stanov sa neviaže na žiadnu politickú stranu, hnutie ani inú organizáciu. Na čele Slovenskej pospolitosti stojí „Vodca“, ktorým je v súčasnosti Ivan Sýkora (v marci 2007 vystriedal vo funkcii Mariana Kotlebu). „Prvým pobočníkom Vodcu“ je Michal Laššák (predtým Ján Kopúnek).

Ideová orientácia

Základné hodnoty sú uvedené v stanovách Slovenskej pospolitosti:

  „Slovenská pospolitosť sa hlási k tisícročným slovanským a slovenským tradíciám. Je prirodzeným spojením všetkých Slovákov mysliacich a konajúcich v nadväznosti na prastaré slovanské a slovenské kultúrne, historické a duchovné tradície. Slovenská pospolitosť je spoločenskou organizáciou, ktorá sa zakladá na priateľskom princípe, kde sú si všetci členovia rovní bez ohľadu na vek, vzdelanie alebo funkciu. Jej cieľom je budovať slovenskú spoločnosť v duchu štúrovských tradícií. Slovenská pospolitosť je nositeľom ducha Ľudovíta Štúra a všetkých velikánov slovenského národa. Hlavným cieľom Slovenskej pospolitosti je rast fyzický a duševný každého jej člena, prehlbovanie vedomostí o histórii, zvykoch a poslaní Slovákov a Slovanov.“

Ako svoje ciele Slovenská pospolitosť uvádza dosiahnutie:

 1. zdravého, vyspelého a úspešneho slovenského národa;
 2. národne, duchovne a hmotne obrodeného slovenského ľudu;
 3. skutočne nezávislého a bezpečného Slovenska;
 4. slobody hlásať pravdu;
 5. spravodlivosti pre všetkých;
 6. očistenia národných dejín od klamstiev a lží;
 7. prehĺbenia historického vedomia národa o sebe a svojich predkoch;
 8. zachovania slovenských tradícií.

Podľa svojich propagačných materiálov chce, aby každý Slovák:

 • mal vo svojom štáte chlieb, prácu a domov;
 • cítil sa bezpečne;
 • bol vo svojej vlasti pánom;
 • aby mu nikto cudzí doma, ani v zahraničí nerozkazoval;
 • aby si vážil sám seba a svoj národný pôvod;
 • sa zbavil všetkého čo škodí jeho duchu a telu;
 • aby žil šťastne v nezávislej Slovenskej republike.

Činnosť

Pochod organizovaný SP v Černovej.

Slovenská pospolitosť organizuje každoročne spomienkové podujatia, na ktorých si pripomína osobnosti slovenských dejín ako Ľudovít Štúr, Andrej Hlinka, Milan Rastislav Štefánik či Jozef Tiso. Tlačovinou SP sú Prúty.

Slovenská pospolitosť – Národná strana

18. januára 2005 bola na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky registrovaná politická strana Slovenská pospolitosť – Národná strana (SP-NS). Jej najvyšším predstaviteľom („Vodcom“) sa stal Marian Kotleba.

1. marca 2006 Najvyšší súd Slovenskej republiky SP – NS rozpustil, pretože jej činnosť bola v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Bol to prvý a doposiaľ jediný prípad rozpustenia politickej strany v Slovenskej republike.

4. septembra 2007 sa v diskusnej relácii De Facto na TV JOJ predseda SNS Ján Slota vyjadril, že ako prvý dal návrh na zrušenie Slovenskej pospolitosti – Národnej strany.

Kritika

Slovenská pospolitosť je často označovaná za extrémistickú, fašistickú alebo nacistickú. Tieto tvrdenia často nie sú doložené relevantnými argumentmi, napríklad 8. augusta 2005 sa denník Nový čas musel ospravedlniť Slovenskej pospolitosti za to, že organizáciu nazval fašistickou.

Podľa stanov združenia je jeden zo symbolov SP tmavomodrá rovnošata (uniforma), ktoré boli médiami označené za „fašizujúce“ a pripodobované k uniformám Hlinkovej gardy. Uniformy boli tiež dôvodom prvého trestného oznámenia v súvislosti so SP, podaného predstaviteľmi židovstva na Slovensku. V súčasnosti už SP od používania uniforiem z väčšej časti upustila.

Pozrite tiež

Externé odkazy