Tvárový index

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Alpínska lebka s tvárovým indexom 83 („široká“ tvár).

Tvárový index, tiež faciálny index, je pomer výšky a šírky tváre. V minulosti bol v antropológii používaný ako jedna z metód rasovej klasifikácie.

Tvárový index je definovaný ako pomer výšky tváre a šírky tváre, pričom prvé sa vyjadruje ako percento druhého. Výška tváre je (približne) vzdialenosť medzi mostíkom nosa na úrovni vnútorného konca obočia a najnižším (nie najviac dopredu vystupujúcim) bodom brady. Pod šírkou tváre sa rozumie najväčšia priama vzdialenosť medzi lícnymi kosťami. Takto vypočítané percento sa nazýva faciálny (tvárový) index.

Ak je tvárový index zmeraný na lebke, hodnoty do 85 predstavujú široký tvárový index, od 85 do 90 stredný a od 90 úzky. Ak je meraný na hlave a nie lebke, hranice sú posunuté (do 84, od 84 do 88, od 88).

Pozri tiež