Edvard Beneš

Z Metapedia
(Presmerované z Beneš)
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Edvard Beneš.

Dr. Edvard (Eduard) Beneš (* 28. máj 1884, Kožlany; † 3. september 1948 Sezimovo Ústí), bol český právnik a politik. Bol jedným z najbližších spolupracovníkov T. G. Masaryka. Dlhoročne pôsobil ako minister zahraničných vecí ČSR, predseda vlády a nakoniec prezident ČSR. Po uzavretí Mníchovskej dohody abdikoval a odišiel do exilu, kde sa u Spojencov zasadzoval za obnovenie ČSR po druhej svetovej vojne. Jeho „exilová vláda“ si nakoniec získala dôveru Spojencov, čím sa Benešovi podarilo presadiť obnovenie predmníchovskej ČSR po vojne. Po vojne sa stal opäť prezidentom, po prevzatí moci komunistami vo februári 1948 opäť odstúpil a krátko nato zomrel.

Beneš bol presvedčený čechoslovakista a až do smrti zastával názor (rovnako ako jeho predchodca Masaryk), že existuje len jeden „československý národ“. Beneš sa vo svojej zahraničnej politike počas druhej svetovej vojny silne orientoval na ZSSR, čo uľahčilo komunistom prevzať moc vo februári 1948. Po smrti mu komunisti vystrojili štátny pohreb.

Politické funkcie

V rokoch 1918 – 1935 bol Beneš ministrom zahraničných vecí Československej republiky. Od 26. septembra 1921 do 7. októbra 1922 zastával zároveň post predsedu vlády. V roku 1935 po Masarykovej demisii bol zvolený za druhého prezidenta ČSR. Po prijatí Mníchovskej dohody abdikoval 5. októbra 1938 a odišiel do exilu v Anglicku.

26. marca 1946 odovzdal v Bratislave povereník Július Viktory vyznamenania najvyššieho Radu Bieleho leva, ktoré udelil prezident Beneš dviadsiatim príslušníkom NKVD.

Výroky

  • „Podľa mojich informácií, ako sa zdá, nič nenasvedčuje tomu, že by Nemci pripravovali nejaký plán totálnej likvidácie Židov. Podľa údajov, ktoré mám v súčasnej dobe k dispozícii, taký plán zrejme neexistuje, a preto nemôžem potvrdiť údaje, ktoré ste v tejto veci získali.“ – Beneš, 29. septembra 1942 v odpovedi londýnskej pobočky Svetového židovského kongresu, ktorý sa obrátil na Beneša, aby preveril správy o údajne prebiehajúcej likvidácii Židov
  • „Tuka, Mach, Tiso, tiež Gašpar, Medrický, Čatloš, ten tiež musí visieť a iní.“ – Beneš 16. decembra 1943 počas rozhovoru s ministrom zahraničia ZSSR Molotovom (pozri Národný súd)
  • „Pre mňa je to jeden z najkrajších okamihov mojej politickej činnosti a môjho politického života.“ – Beneš o uzavretí československo-sovietskej zmluvy o priateľstve z 12. decembra 1943
  • „Beneš je úplne v rukách komunistov a dopracuje to svojou zahraničnou politikou tak ďaleko, že sa Československo premení z protektorátu nacistického na protektorát komunistický.“ – Člen Štátnej rady Václav Míšek o Benešovi, 1945

Pozri tiež