Národný súd

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Národný súd bol mimoriadny súd zriadený po druhej svetovej vojne na vysporiadanie sa s predstaviteľmi režimu prvej Slovenskej republiky. Aktívny bol v rokoch 1946 – 1947. Bol zriadený v roku 1946 ako mimoriadny súd. Na jeho čele stál Igor Daxner.

Objektivita

Procesy vedené na Národnom súde vykazovali mnohé charakteristiky politických procesov. Obžalovaný si nesmel vybrať obhajcu, ale bol mu pridelený. Proti rozsudkom nebolo možné odvolať sa a žiadosť o milosť nemala odkladný účinok. Obhajcovia nesmeli hovoriť so svojimi klientmi bez úradného dozoru. Proces s Tisom je za politický označený aj v Lexikone slovenských dejín.[1]

Proces s Tisom, Machom a Ďurčanským

Najvýznamnejším prípadom súdu bol „Proces s Dr. Jozefom Tisom, Alexandrom Machom a Dr. Ferdinandom Ďurčanským“, ktorý sa začal 2. decembra 1946.

Boli vynesené nasledovné rozsudky:

  • Jozef Tiso bol odsúdený na trest smrti povrazom (rozsudok vykonaný 18. apríla 1947 v Bratislave);
  • Alexander Mach bol odsúdený na 30 rokov väzenia (prepustený v roku 1968);
  • František Ďurčanský bol odsúdený na trest smrti povrazom in contumatium (v neprítomnosti a rozsudok nebol vykonaný nikdy).

Podľa Tisovho obhajcu Ernesta Žabkaya mal významnú pozíciu v procese Benešov dôverník Karel Bedrna:

    „Významným činiteľom procesu, jeho sivou eminenciou, bol JUDr. Karel Bedrna. Tento erudovaný český sudca, člen KSČ od roku 1923 a funkcionár KSS v ilegalite si udržal post predsedu senátu Krajského súdu v Levoči počas trvania Slovenského štátu... (Svoje deti posielal do Hlinkovej mládeže.) Počas celého procesu pravidelne sedel v pojednávacej miestnosti a prostredníctvom Daxnera konanie usmerňoval.“

Žalobca v Tisovom prípade Anton Rašla taktiež zaznamenal, že „po odbornej stránke zvykol pri koncipovaní rozsudkov Daxnerovi pomáhať Dr. Karel Bedrna (to sme vedeli len niektorí zasvätenci)...“.

Predseda súdu Igor Daxner pri viacerých príležitostiach otvorene vyhlásil, že dostal pokyn z Prahy od prezidenta Beneša, že má dať Tisu popraviť (pozrite Igor Daxner – predseda Národného súdu).

Pozrite tiež

Externé odkazy

Poznámkový aparát

  1. Škvarna et. al.: Lexikón slovenských dejín. Bratislava 1999. str. 161.

Zdroje

  • Škvarna, Dušan – Bartl, Július – Čičaj, Viliam – Kohútová, Mária – Letz, Róbert – Segeš, Vladimír: Lexikón slovenských dejín. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1999. ISBN 80–08-02977-3