Einsatzgruppen

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Einsatzgruppen boli vojenské jednotky organizované SS, ktorých úlohou počas druhej svetovej vojny bolo politicky zaisťovať dobyté územia.

Nasadené boli najviac na východnom fronte. Ich hlavnou úlohou bolo zaisťovať spravodajskú činnosť: získavať dokumenty a informácie. Pohybovali na už dobytom území a čistili ho od zvyškov sovietskej správy. Ich cieľom bolo zaistiť tieto územia a vymazať z nich zvyšky boľševizmu.

Einsatzgruppen na východe mali dve hlavné úlohy:

  • likvidácia zvyškov sovietskeho režimu;
  • boj proti partizánom.

Na východe operovali 4 Einsatzgruppen, A – D. Proti sovietskym politickým komisárom uplatňovali tvrdé praktiky a zväčša boli strieľaní na mieste. Hitler aj Goebbels zdôrazňovali, že „sovietski komisári sú zločinci a ako s takými sa s nimi bude aj zachádzať“. Toto opatrenie disproporčne zasiahlo Židov vzhľadom na ich vysokú angažovanosť v sovietskej správe. Vyskytli sa aj prípady masakrov voči cigánom a Židom, často podporované domácim obyvateľstvom.

Účasť na holokauste

Ortodoxní historici holokaustu tvrdia, že Einsatzgruppen vyvraždili na východe viac ako milión Židov a stali sa jedným z prvých elementov politiky masového vyhladzovania Židov. Revizionisti oponujú, že tento odhad je prehnaný, keďže Einsatzgruppen na východe nikdy nedisponovali oveľa viac než 3 000 mužmi (vrátane rádiových operátorov, šoférov, prekladateľov a iných neozbrojených pracovníkov) a navyše väčšinu času strávili bojom proti partizánom (veliteľ Einsatzgruppe A, Dr. Dr. Franz Stahlecker padol v boji so sovietskymi partizánmi). Navyše, bolo by netaktické viazať počas vojny sily na nevojenské ciele ako strieľanie židovských žien a detí, keď existovali omnoho naliehavejšie vojnové plány, ktoré bolo treba vyriešiť, tvrdia revizionisti.

Pozri tiež