Friedrich Tiedemann

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Friedrich Tiedemann (* 23. august 1781, Cassel, Francúzsko; † 22. január 1861, Mníchov, Nemecko) bol nemecký anatóm a antropológ.

Tiedemann, hoci neveril v rasovú rovnosť, na rozdiel od drvivej väčšiny vtedajších vedcov tvrdil, že kapacita mozgovne belochov a černochov sa nelíši. Pri jednom zo svojich výskumov nameral o 45 cm3 väčšiu mozgovňu černochov než iní vedci v tom čase.

Tieto výsledky, z ktorých Tiedemann usúdil, že černosi majú rovnako veľké mozgy ako belosi, však boli získané subjektívnou a nepresnou metódou, priznáva aj Stephen Jay Gould, jeden z popredných zástancov rasovej rovnosti. [1] Paul Broca, odporca Tiedemannových výsledkov uviedol, prečo sa Tiedemann uchýlil k takýmto praktikám: „Bol bohužiaľ vedený predpojatosťou. Rozhodol sa dokázať, že mozgová kapacita všetkých rás je rovnaká...“ [2] Avšak „axiómou všetkých vied založených na pozorovaní musí byť, že fakty predchádzajú teóriám.“ [3]


Pozri tiež

Poznámkový aparát

  1. Gould, Stephen Jay: Jak neměřit člověka. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 1998. ISBN 80-7106-168-9. 440 strán. str. 109.
  2. Citované podľa: Gould, Stephen Jay: Jak neměřit člověka. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 1998. str. 109.
  3. Citované podľa: Gould, Stephen Jay: Jak neměřit člověka. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 1998. str. 109.