Lomnický manifest

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Lomnický manifest je vyhlásenie slovenských umelcov a kultúrnych pracovníkov zo dňa 31. augusta 1940 v Tatranskej Lomnici, kde sa prihlásili k programu slovenského národného socializmu. Manifest podpísali napríklad Ján Smrek, Valentín Beniak, Milo Urban či Andrej Žarnov.

Znenie dokumentu je nasledovné:

    Dňa 31. augusta 1940 sišli sa v Tatranskej Lomnici kultúrni pracovníci, aby zaujali stanovisko k súčasným problémom slovenského života. Účastníkov v mene Úradu propagandy pozdravil Dr. Jozef Ambruš. Poradám predsedal spisovateľ Tido J. Gašpar. — Spisovateľ Milo Urban objasnil stanovisko kultúrnych pracovníkov k dnešnej politickej skutočnosti. Referáty mali poslanec Dr. František Hrušovský o úlohách slovenskej vedy, Dr. Stanislav Mečiar o poslaní a význame literárnej tvorby, Dr. Jozef Cincík o usmernení výtvarného umenia a univ. prof. Dr. Juraj Čečetka o problémoch školstva a národnej výchovy- — Po dôkladnom a všestrannom prediskutovaní nastolených problémov zaujali jednomyseľne toto stanovisko:

    „Slovenský národný socializmus a jeho uplatňovanie u nás znamená organické pokračovanie v rozvíjaní slovenských národných síl v duchu našich tradícií. Národný socializmus je sústava, ktorá najlepšie vyhovuje potrebám slovenského života, lebo umožňuje plné rozriešenie všetkých problémov politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych.
    Týmto systémom slovenský národ vymaňuje sa zo sféry liberalisticko-kapitalistickej, v ktorej bol násilne a proti svojmu duchu udržovaný cudzími režimami a včleňuje sa do nového hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho poriadku, na ktorom sa buduje nová Európa. Predstavitelia slovenského kultúrneho a duchovného života dôrazne žiadajú, aby tento systém, ktorý najlepšie zabezpečuje slovenskú štátnosť, bol zodpovednými činiteľmi vo všetkých oblastiach národného života dôsledne, nekompromisne a bezodkladne uskutočnený. Osobitne vyzdvihujú potrebu, aby sa to stalo predovšetkým pri budovaní nových hospodárskych a sociálnych poriadkov, ale zdôrazňujú, že uplatnenie tohto systému má sa dôsledne vykonať aj na poli kultúrnom a školskom.“

    V Tatranskej Lomnici, 31. augusta 1940.
    Tido J. Gašpar, Dr. Fr. Hrušovský, Dr. Stanislav Mečiar, J. Čečetka, Dr. J. Ambruš, Frico Motoška, Valentín Beniak, Ján Smrek, Andrej Žarnov, Milo Urban, Vladimír Rolko, Henrich Bartek, Jozef Cincík

Pozri tiež