Náš boj

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Stránka z obrazovej prílohy časopisu Náš boj.

Náš boj bol radikálny slovenský národno socialisticky, pronemecky orientovaný časopis vychádzajúci počas prvej Slovenskej republiky. Náš boj bol založený v septembri 1942 a vychádzal dvojtýždenne. Posledné číslo vyšlo dňa 25. marca 1945. V prvom čísle bol vymedzený účel časopisu ako „boj o prežitie a pozdvihnutie slovenského národa“. [1]

Náklad časopisu sa pohyboval v počte 4 – 6 tisíc exemplárov a rozsah jedného čísla bol v priemere 28 strán s dvojstránkou fotografickej prílohy. Do začiatku februára 1943 bol Náš boj tlačený v nakladateľstve Pavla Gerdelána v Trnave a následne vo firme Juraja Šustíka Grafik. Od začiatku II. ročníka v tlačiarňach Karpatia v Bratislave, ktorú vlastnil Karol Giwisch. Do júla 1944 Náš boj tlačili v kníhtlačiarni Gardista v Žiline. Majiteľom a vydavateľom boli Š. Rabina (od 1. marca 1943 do konca II. ročníka) a O. Kubala (III. ročník).

Pre svoju pronacistickú orientáciu dostával finančnú podporu z Nemecka. Medzi pravidelné rubriky patrili: umenie, glosy, prehľad tlače, perom a mečom. Ostro sa postavil proti povstaniu v roku 1944.

Časopis sa pri výbere názvu zrejme inšpiroval knihou Adolfa Hitlera Mein Kampf (v preklade Môj boj).

Výňatky

  • Keď sa chceme ako slobodný národ včleniť do novej Európy, musíme prijať novoeurópsky program a to: národný socializmus.
  • Talmud je najlepším sudcom pre Židov samotných: ním sa odsúdili a vylúčili zo spoločenstva európskych národov. (Náš boj, 2. číslo, 1. október 1942)
  • Veľké šťastie, že u nás aj tlač je v našich rukách, že aj teraz zákonom o Strane je zaručené, že len árijec – Slovák má právo chytiť pero do rúk a tým viac vedenie tlače, vedenie našich novín, ktoré utvárajú našu verejnú mienku, je a bude v našich rukách, kde nebudú hovoriť cudzí, ale my sami, ktorým v žilách koluje slovenská krv.
  • Židia, medzinárodný židovský kapitál, to už vie a skúsil v posledných rokoch na príklade nemeckej Ríše, že chudobný štát a chudobný národ môže sa stať nezávislým, len keď je ochotný pracovať a keď sa nedá spútať kapitálom; je tu obava, že tento kapitál stratí svoju svetovú moc, a jedného dňa ho nebude treba, tak ako nie je treba medzinárodného, Židmi riadeného svetového hospodárstva. (Náš boj, 6. číslo, 1. december 1942)

Pozrite tiež

Externé odkazy

Poznámkový aparát

  1. Náš boj, ročník I, číslo 1, str. 2.