Mein Kampf

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Mein Kampf (nem. Môj boj) je názov knihy Adolfa Hitlera, v ktorej definoval základné idey nemeckého národného socializmu a svojho svetonáhľadu. Prvý diel vyšiel v roku 1925, druhý v roku 1926 a odvtedy boli mnohokrát opakovane vydané.

Členenie

Mein Kampf sa člení na dva zväzky. Zväzky sa členia na kapitoly (prvý na 12, druhý na 15).

I. zväzok: Účtovanie
1. kapitola: V rodnom dome
2. kapitola: Roky učenia a strádania vo Viedni
3. kapitola: Všeobecné úvahy z mojej Viedenskej doby
4. kapitola: Mníchov
5. kapitola: Svetová vojna
6. kapitola: Vojnová propaganda
7. kapitola: Revolúcia
8. kapitola: Začiatok mojej politickej činnosti
9. kapitola: Nemecká robotnícka strana
10. kapitola: Príčiny zrútenia
11. kapitola: Národ a rasa
12. kapitola: Počiatky vývoja nem. národnej socialistickej robotníckej strany

II. zväzok: Národnosocialistické hnutie
1. kapitola: Svetový názor a strana
2. kapitola: Štát
3. kapitola: Štátny príslušník a štátny občan
4. kapitola: Osobnosť a národná myšlienka
5. kapitola: Svetový názor a organizácia
6. kapitola: Boj v prvých dobách - význam predslovu
7. kapitola: Zápas s červeným frontom
8. kapitola: Silný je najmocnejší sám
9. kapitola: Základné myšlienky o zmysle a organizácii SA
10. kapitola: Federalizmus ako maska
11. kapitola: Popaganda a organizácia
12. kapitola: Otázka odborov
13. kapitola: Nemecká politika zmlúv po vojne
14. kapitola: Orientácia alebo východná politika
15. kapitola: Nutná obrana ako právo

Antislovanstvo

Pozrite tiež: Nacisti a Slovania.

Hitler na viacerých miestach Mein Kampf kritizuje Slovanov a ich pôsobenie: najmä silný slovanský vplyv v Rakúsko-uhorskej monarchii, ktorý považuje za hrozbu germánstvu a taktiež hovorí o získaní území – „životného priestoru“ (Lebensraum) – na Východe.

Najkontroverznejšia je práve pasáž z 14. kapitoly II. dielu Mein Kampf:

    „Ak však dnes v Európe hovoríme o novej zemi a pôde, musíme v prvom rade myslieť na Rusko a jeho okolité podmanené štáty.
    Samotný osud sa nám zdá kývol svojim ukazováčikom. Tým, že sa Rusko vydalo do rúk boľševizmu, zobralo ruskému národu onú inteligenciu, ktorá doposiaľ tvo­rila a garantovala jeho štátnu existenciu. Pretože organizácia ruského štátneho útva­ru nebola výsledkom štátno-politických schopností slovanstva v Rusku, ale skôr nád­herným príkladom štátotvorného pôsobenia germánskych prvkov v menejcennej ra­se. A tak vznikal celý rad mocných ríš na tomto svete. Nižšie národy s germánskymi organizátormi a pánmi čoby ich vodcami sa viac než jedenkrát spojili do obrovských štátnych útvarov a zostali zachované tak dlho, dokiaľ sa udržalo rasové jadro štáto­tvornej rasy. Po celé stáročia žilo Rusko z tohoto germánskeho jadra svojich horných vedúcich vrstiev. Toto jadro dnes môže byť považované za úplne vymyté a vymaza­né. Na jeho miesto teraz nastúpil Žid. Rovnako ako je pre Rusov nemožné zbaviť sa vlastnou silou tohoto židovského útlaku, tak je pre Žida nemožné natrvalo udržať túto ohromnú ríšu. On sám nie je žiadnym organizačným prvkom, ale iba fermentom rozkladu. Ohromná ríša na východe je zrelá na zrútenie. A koniec židovského panstva v Rusku, bude znamenať tiež koniec ruského štátu ako takého. Sme vyvolení osudom byť svedkami tejto katastrofy, ktorá bude tým najväčším potvrdením správnosti národnej rasovej teórie.“

Léon Degrelle, veliteľ valónskej légie Waffen-SS sa k Hitlerovým antislovanským narážkam vyjadril takto:

    „V Mein Kampfe si Hitler jasne stanovil cieľ eliminovať hrozbu komunizmu pre svet‘ a popritom si uchmatnúť nejaké územia vo východnej Európe! Tento expanzionizmus na východ vyvolal veľa pobúrenia: ako si Hitler mohol nárokovať nejaké územia v Rusku? Na toto môže jeden povedať: ako si mohli Američania nárokovať indiánsku zem od Atlantiku po Pacifik? Ako si mohlo Francúzsko nárokovať južné Flandersko a Rousillon od Španielska? A čo Británia, a čo mnoho ďalších krajín, ktoré si nárokovali, dobyli a obsadili územia patriace iným? Pre tieto krajiny to bolo akosi v poriadku, aby osídľovali cudzie krajiny, ale nie pre Nemecko. Osobne som sa vždy silne zastával Rusov a nakoniec som uspel a presvedčil Hitlera, že Nemci musia s Rusmi žiť ako partneri a nie ako dobyvatelia. Pred dosiahnutím partnerstva tu však najprv bola potreba vymetenia komunizmu.“ [1]

Pozrite tiež

Poznámkový aparát

Národný socializmus
Základné pojmy
Árijci, Biela rasa, Eugenika
Filozofia
Národný socializmus, Mein Kampf, Národnosocialistické ponímanie Boha, Výroky Adolfa Hitlera
Predstavitelia
Adolf Hitler (tvorca), Heinrich Himmler, David Lane, Vojtech Tuka
Organizácie
NSDAP, SA, SS, The Order
Národnosocialistické štáty
Tretia ríša, Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Nezávislý štát Chorvátsko