Heinrich Himmler

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Heinrich Himmler.

Heinrich Luitpold Himmler (* 7. október 1900, Mníchov; † 23. máj 1945, Lüneburg) bol nemecký politik, Ríšsky Vodca SS (Reichsführer-SS), no zastával aj iné úrady. Bol jedným z najbližších spolupracovníkov Adolfa Hitlera a patril medzi najmocnejších mužov v nacistickom Nemecku.

Život

Heinrich Luitpold Himmler sa narodil 7. októbra 1900 v Mníchove Himmler v bavorskej rodine strednej triedy. Jeho otcom bol Joseph Gebhard Himmler, stredoškolský učiteľ a riaditeľ prestížneho Wittelsbacher Gymnasium v Mníchove. Jeho matkou bola Anna Maria Himmlerová (rodená Heyderová), horlivá katolíčka a pozorná matka. Heinrich mal staršieho brata, Gebharda Ludwiga Himmlera (* 29 júla 1898) a mladšieho brata Ernsta Hermanna Himmlera (* 23 decembra 1905). Ich rodičia boli prísni, ale aktívne sa zaujímali o podporu a výchovu svojich troch detí.

Heinrich Himmler ako sedemročný, 1907.

Heinrich mal meno po svojom krstnom otcovi, princovi Heinrichovi z Wittelsbachu z bavorského kráľovského rodu, študentovi Gebharda Himmlera. V roku 1910 začal Himmler navštevovať elitné stredné školy v Mníchova a Landshute, ktorých stredobodom bola antická literatúra. Hoci mal mierne problémy s telocvikom, v škole sa mu darilo dobre. Na pokyn svojho otca si Heinrich viedol vcelku obsiahly denník od veku 10 rokov až pokým mal 24. Mal záľuby v šachu, hraní na čembale, zbieraní známok, záhradkárčení a iných aktivitách.

Keď v roku 1914 začala prvá svetová vojna, z Himmlerových denníkov vyplýva, že bol veľmi zaujatý novinovými článkami týkajúcimi sa jej. Presviedčal svojho otca, nech mu vďaka svojim kontaktom zabezpečí pozíciu dôstojníka. Rodičia spočiatku namietali, ale napokon súhlasili, aby po ukončení strednej školy v roku 1918 začal trénovať s 11. bavorským regimentom. Keďže nebol športovec, počas vojenského výcviku sa trápil. Koncom roku 1918 vojna skončila porážkou Nemecka. Versailleská zmluva silne limitovala počty vojakov Nemecka, a tak ukončila Himmlerove túžby stať sa profesionálnym armádnym dôstojníkom a bol prepustený z vojenskej služby; nikdy sa nezúčastnil bojov.

V rokoch 1919 – 1922 Himmler študoval poľnohospodárstvo na vysokej škole technickej v Mníchove. Počas štúdií sa začal vážne zaoberať náboženstvom. Vo svojom denníku o sebe písal ako o zanietenom katolíkovi a uviedol, že nikdy neopustí cirkev. Neskôr sa však od kresťanskej doktríny predsa len odvrátil a stal sa silným kritikom kresťanstva v prospech starogermánskeho pohanstva. Cítil, že náboženstvo je pre Árijcov životne dôležité.

V novembri 1923 sa Himmler zúčastnil na tzv. pivnom puči vedenom Hitlerom. V roku 1926 sa zoznámil so svojou budúcou manželkou – vo vestibule hotela, keď sa ukrýval pred búrkou. Margarete Siegroth bola modrooká blondína, vyznaním protestantka, o sedem rokov staršia ako Himmler a rozvedená. Zobrali sa 3. júla 1928 a 8. augusta 1929 sa im narodilo ich jediné dieťa, dcéra Gudrun. Himmler ju zbožňoval a nazýval ju Püppi („bábika“). Margarete si neskôr adoptovala syna, o ktorého sa Himmler veľmi nezaujímal. V Himmlerovom manželstve sa začali objavovať problémy a v roku 1940 sa rozdelilo bez oficiálneho rozvodu. Himmler sa zblížil so sekretárkou Hedwig Potthast, ktorá sa v roku 1941 stala jeho družkou. Spolu s ňou vychovával dve nemanželské deti – syna Helgeho (1942) a dcéru Nanette Dorotu (1944).

Postoje

Heinrich Himmler v súkromnom rozhovore s veliteľom lotyšskej SS Arturom Silgailisom upresnil svoje zámery ohľadom Európy a SS:

    On (Himmler) potom vymenoval tie národy, ktoré považoval za patriace do germánskej rodiny národov a tými boli: Nemci, Holanďania, Flámovia, Anglosasi, Škandinávci a baltské národy. „Zjednotiť všetky tieto národy do jednej veľkej rodiny je v súčasnosti najdôležitejšia úloha“ (povedal Himmler). „Toto zjednotenie sa musí odohrať na princípe rovnosti a zároveň sa musí zaistiť identita každého národa a jeho ekonomická nezávislosť, samozrejme, to druhé sa musí prispôsobiť záujmom celého germánskeho životného priestoru. (...) Po zjednotení všetkých germánskych národov do jednej rodiny si táto rodina musí dať za úlohu pripojiť k sebe všetky románske národy (...) Som presvedčený, že po zjednotení sa románske národy budú schopné zachovať ako Germáni (...) Táto rozšírená rodina bielej rasy potom bude mať za úlohu prijať 'j slovanské národy, pretože aj tie patria k bielej rase. (...) Iba takýmto zjednotením bielej rasy bude môcť západná civilizácia byť zachránená od žltej rasy. (...) V súčasnosti je v tomto ohľade vedúcou organizáciou Waffen-SS, pretože jej organizácia je založená na princípe rovnosti. Waffen-SS pozostáva nielen z germánskych, románskych a slovanských, ale dokonca aj z moslimských jednotiek a súčasne si každá jednotka zachovala svoju národnú identitu, bojujúc po tesnom boku ostatných. (...) Poznám veľmi dobre mojich Nemcov. Nemec si často myslí, že je lepší, ale rád by som takéto myslenie odvrátil. Je dôležité, aby každý dôstojník Waffen-SS poslúchol príkaz dôstojníka inej národnosti, ako aj to, aby dôstojník inej národnosti poslúchol nemeckého dôstojníka.“ [1]

Himmler bol známy svojou fascináciou nadprirodzenom a v rámci SS presadzoval vykonávanie rôznych okultných rituálov, väčšinou inšpirovaných germánskymi predkresťanskými obradmi. Je považovaný aj za zakladateľa ezoterického hitlerizmu.

Iní o Himmlerovi

Walter Dornberger, nemecký raketový vedec, opísal Heinricha Himmlera nasledovne:

    Pripadal mi ako inteligentnýzákladoškolský učiteľ, určite nie muž násilnosti. Ani za nič na svete som nevidel nič neobyčajné ani mimoriadne na tomto mladistvom, štíhlom mužovi strednej postavy v sivej uniforme SS. Spod priemerne vysokého obočia na mňa spoza lesklých okuliarov pozerali dve sivomodré oči v ovzduší pokojného dotazovania. Udržiavané fúzy pod pod jeho rovným, pekne tvarovaným nosom boli tmavou čiarou na jeho nezdravej, bledej tvári. Pery mal bezfarebné a veľmi úzke. Iba nenápadné, ustupujúce líca ma prekvapili. Koža na jeho krku bola ochabnutá a zvráskavená. Keď sa jeho slabo výsmešný úsmev rozšíril, medzi úzkymi perami sa odhalili dva rady skvelých bielych zubov. Jeho chudé, bledé a takmer dievčensky jemné ruky počas celého nášho rozhovoru nehybne ležali na stole. [2]

Angličan Stephen H. Roberts opísal Himmlera ako „muža vybraných mravov, stále sa zaujímajúceho aj o bežné veci v živote. Nemal žiadny zo spôsobov tých nacistov, ktorí sa správajú ako polobohovia.“ [3]

Pozrite tiež

Poznámkový aparát

  1. Artur Silgailis: Latvian Legion. James Bender Publishing, 1986. str. 348 – 349.
  2. [1]
  3. Tamtiež.
Národný socializmus
Základné pojmy
Árijci, Biela rasa, Eugenika
Filozofia
Národný socializmus, Mein Kampf, Národnosocialistické ponímanie Boha, Výroky Adolfa Hitlera
Predstavitelia
Adolf Hitler (tvorca), Heinrich Himmler, David Lane, Vojtech Tuka
Organizácie
NSDAP, SA, SS, The Order
Národnosocialistické štáty
Tretia ríša, Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Nezávislý štát Chorvátsko