Bruders Schweigen

Z Metapedia
(Presmerované z The Order)
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Znak používaný prívržencami The Order.

Bruders Schweigen (Bratia mlčia), tiež The Order alebo (chybne) Silent Brotherhood (Tiché bratstvo), bola americká, panárijská biela nacionalistická organizácia pôsobiaca v USA v rokoch 1983 – 1984. Medzi jej zakladateľov patrili Robert Jay Mathews a David Lane. Cieľmi The Order bolo napríklad zavedenie bielej domoviny v Amerike (severne od Mexika), do ktorej by neboli vpúšťaní jednotlivci iných rás či zrušenie konzumného spôsobu života.

Vznik

Robert Jay Mathews, v ktorého statku bolo založené The Order.

22. septembra 1983 sa v Metaline Falls (severozápad USA) u Roberta Mathewsa zišla skupina deviatich mužov s podobným presvedčením. Posadili sa do kruhu 10 stoličiek (jedna z nich niesla portrét „nemeckého Vodcu“ – evidentne Adolfa Hitlera), v strede ktorého bolo usadené biele dieťa a zaradom prisahali vernosť svojej rase a na budúcnosť toho dieťaťa, ktoré symbolizovalo všetky biele deti na svete. Takto bolo založené hnutie nazvané Bruders Schweigen (Bratia mlčia), čo malo symbolizovať, že miesto slov volia činy, ktoré budú hovoriť za nich. Skupina je ale známejšia pod názvom The Order.

Prísaha The Order znela nasledovne:

    „I, as a free Aryan man, hereby swear an unrelenting oath upon the green graves of our sires, upon the children in the wombs of our wives, upon the throne of God almighty, sacred is His name, to join together in holy union with those brothers in this circle and to declare forthright that from this moment on I have no fear of death, no fear of foe; that I have a sacred duty to do whatever is necessary to deliver our people from the Jew and bring total victory to the Aryan race.“

V preklade do slovenčiny:

    „Ja, ako slobodný árijský muž, skladám neochabujúcu prísahu na zelené hroby našich predkov, na deti v lonách našich žien, na trón Boha všemocného, buď posvätené Jeho meno, že sa v svätom spojení pripájam k bratom v tomto kruhu a priamo vyhlasujem, že od tohto momentu nemám strach ani zo smrti, ani z nepriateľa; že mám posvätnú povinnosť spraviť čokoľvek potrebné na oslobodenie našich ľudí od Žida a privedenia úplného víťazstva árijskej rase.“

Medzi zakladajúcich členov The Order patrili:

Žiadny z týchto mužov nebol predtým vo väzení ani nespáchal násilný trestný čin.

Neskôr sa k The Order pridali aj (neúplný zoznam): Gary Yarborough, Richard Scutari, Randy Evans.

David Lane, hlavný ideológ a jeden zo zakladateľov The Order.

Činnosť

Za svoje ciele The Order deklarovalo vytvorenie bielej domoviny v Severnej Amerike, zvrhnutie „židovskej tyranie“ a odstránenie vplyvov zo spoločnosti, ktoré považovali za dekadentné (materializmus, konzumizmus, homosexualita a pod.).

Na to, aby mohli tieto ciele realizovať, museli členovia The Order získať moc. Preto začali vyvíjať systematickú aktivitu zameranú na zvrhnutie vlády Spojených štátov amerických. Počiatočné aktivity The Order sa preto zamerali na získavanie prostriedkov, ktoré by umožnili ďalší rozvoj hnutia. Prvým príjmom bolo necelých 400 dolárov získaných vylúpením porno obchodu vo Washingtone. Ďalšie prostriedky boli takisto získavané predovšetkým od „nemorálnych“ inštitúcií ako sexshopy, herne, kasína a pod. a tiež svojpomocným vyrábaním peňazí.

Ešte v roku 1983 vylúpili členovia The Order banku v Seattli, čo im prinieslo 25 000 dolárov. V marci 1984 bombovým útokom na divadlo v tom istom meste (ktorý však naplánovali tak, aby spôsobil čo najmenšie škody a nikoho nezabil) odpútali pozornosť a podarilo sa im ukradnúť 500 000 dolárov z bankového transportéra na vedľajšom parkovisku.

Najväčším výkonom bolo ale prepadnutie obrneného auta pri mestečku Ukiah v Kalifornii – vyniesol The Order 3,8 milióna dolárov, čo je najvyššia čiastka kedy ulúpená z bankového vozidla.

Čo tieto činy líšilo od klasických zločinov je, že ich páchatelia nechceli zbohatnúť, nechceli tieto prostriedky pre svoj osobný prospech, ale ďalej ich reinvestovali do iných aktivít: na nákup vozidiel a výstroje, na zriadenie výcvikových táborov v štátoch Idaho a Missouri, na distribúciu letákov a propagačných listov, či ich posunuli spriateleným organizáciám. Vysvetľovali si to tak, že len oslobodzovali ľudové vklady a prostriedky, ktoré banky a vláda získali vykorisťovaním, úžerníctvom a nespravodlivými daňami.

V júni 1984 bol pred svojím domom 13 strelami zavraždený Alan Berg, kontroverzný židovský moderátor jednej denverskej rádiovej stanice. Lane o ňom napísal,že to bol protibiely extrémista, ktorého nenávistné výlevy však masmédiá vždy uhladili. Po jednej návšteve Izraela vraj povedal: „Tentoraz židia ovládnu svet, alebo ho odpália.“ David Lane síce vyslovil potešenie nad jeho smrťou, ale rázne zamietol, že by sa na tomto čine spolupodieľal. Najväčšie tresty dostali členovia hnutia práve v súvislosti s touto vraždou, hoci vlastne jediný dôkazový materiál poskytli svedectvá zradcov, ktorí svoje výpovede počas procesu podozrivo menili.

Pri akcii Ukiah Robert Mathews na mieste činu stratil pištoľ, ktorá priviedla FBI na stopu. Približne v tom istom čase bol iný člen bratstva, Thomas Martinez, chytený pri platení falošnými peniazmi (vo Filadelfii, Pennsylvánia). Zradne súhlasil, že sa stane informátorom FBI. Agentov doviedol na stretnutie s Robertom Mathewsom a ďalším členom The Order Garym Yarbroughom v Portlande, Oregon. Robertovi Mathewsovi, hoci ho postrelili do ruky, sa podarilo ujsť. Predtým ešte daroval milosť jednému agentovi, ktorého len zranil, hoci ho mohol zabiť. Gary Yarbrough bol však zadržaný. Robert Mathews oľutoval svoju chybu a prílišnú milosrdnosť, ktorá sa stala osudnou jeho kamarátovi.

Následne FBI Mathewsa prenasledovala až do jeho sídla na Whidbey Island v štáte Washington, kde 36 hodín sám vzdoroval jednotkám SWAT, BATF aj americkému námorníctvu. Nakoniec zahynul v plameňoch svojho domu, ktorý sa po početných zásahoch strelami z vrtuľníka vznietil. Bolo to 8. decembra 1984.

Po Mathewsovej smrti hnutie veľmi rýchlo skončilo a jeho členovia boli postupne zatýkaní, iní zase donášali na svojich bývalých komplicov polícii. David Lane bol zajatý 31. marca 1985 v Severnej Karolíne, kde plánoval ďalšie akcie The Order. Richardovi Scutarimu sa podarilo unikať až do apríla 1985 a stal sa tak posledným členom The Order, ktorý ostal na slobode.

Pozrite tiež

Národný socializmus
Základné pojmy
Árijci, Biela rasa, Eugenika
Filozofia
Národný socializmus, Mein Kampf, Národnosocialistické ponímanie Boha, Výroky Adolfa Hitlera
Predstavitelia
Adolf Hitler (tvorca), Heinrich Himmler, David Lane, Vojtech Tuka
Organizácie
NSDAP, SA, SS, The Order
Národnosocialistické štáty
Tretia ríša, Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Nezávislý štát Chorvátsko

      Stub.jpg Tento článok je výhonok, teda je príliš krátky a je vhodné, aby bol rozšírený. Keď článok doplníte, odstráňte prosím túto šablónu. Prezrieť všetky výhonky.