14 slov

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

14 slov, v národnosocialistickej symbolike skrátene jednoducho 14, je slogan zavedený Davidom Laneom, ktorý sa stal ikonou probieleho hnutia na celom svete. 14 slov, alebo jednoducho číslo 14 sa stalo jedným z najuniverzálnejších symbolov bieleho nacionalizmu.

Existujú dve sady 14 slov. Prvých 14 slov je známejších a znie:

  We must secure the existence of our people and a future for White children.

Preklad do slovenčiny, tzv. 10 slov je nasledovný:

  My musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí.


Druhá sada 14 slov je menej známa. David Lane ich označil za svojich „osobných 14 slov“, ktoré vyjadrujú hlavnú motiváciu jeho boja z hľadiska jeho osoby:

  Because the beauty of the White Aryan woman must not perish from the Earth.

V preklade do slovenčiny je to opäť 10 slov:

  Pretože krása bielych árijských žien nesmie zmiznúť z tohto sveta.

Inšpirácia

David Lane sám vyhlásil, že nie on ako prvý sformuloval ideu obsiahnutú v 14 slovách. Za jej pôvodcu označil Adolfa Hitlera. Hitlerova kniha Mein Kampf skutočne obsahuje pasáž veľmi podobnú 14 slovám:

  To, za čo musíme bojovať, je zaistenie existencie a rozmnoženie našej rasy a nášho národa, za výživu jeho detí a udržanie čistoty krvi, slobody a nezávislosť našej vlasti, ku ktorým náš národ dozrel pre naplnenie poslania, ktoré mu bolo pridelené od Stvoriteľa vesmíru.
  Každý nápad a každá myšlienka, každé učenie a všetky poznatky musia slúžiť tomuto účelu. Z tohto východiskového bodu je tiež nutné všetko preveriť a podľa jeho účelnosti potom prijať alebo odmietnuť. Tak nemôže ustrnúť žiadna teória do smrteľnej doktríny, lebo všetko musí slúžiť len životu. (Hitler, Adolf: Mein Kampf. I. zväzok, 8. kapitola)

Pozri tiež Národnosocialistické ponímanie Boha.

Kódovanie

14 slov Davida Lanea nenesie len žiadanú ideu, ale písmená a slová v nich sú úmyselne vybraté a usporiadané tak, že tvoria špecifický kód. Na kódovanie je použitá tzv. gematria anglického jazyka, tj. každému písmenu je pridelená určitá číselná hodnota: A = 1; B = 2; C = 3; D = 4; atď. Súčet číselnej hodnoty všetkých písmen pre každú sadu 14 slov je 741. Obe sady 14 slov majú 61 písmen a 20 slabík.

Súčet 741 a 741 je 1482, čo je súčet 12 deliteľov čísla 666 a tiež počet slov 7. kapitoly prvej Knihy kráľov v Biblii (verzii kráľa Jakuba). Táto kapitola hovorí o dokončení Šalamúnovho (Sol-om-on) chrámu. Sol je slnko po latinsky, Om je slnko po hindsky a On je slnko po egyptsky. 666 je súčet 36 čísel, z ktorých pozostáva slnečný štvorec.

Pozri tiež