Židovský supremacizmus

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Židia
Zidovska-hviezda.png

JudaizmusSekulárny judaizmusKryptojudaizmus


Židovský supremacizmusŽidovský etnocentrizmusŽidovské antikresťanstvo


Židovská skupinová stratégiaSionizmusIzrael


AntisemitizmusHolokaust


Židia a komunizmusŽidia a multikulturalizmus


História Židov na Slovensku


Citáty o Židoch

Židovský supremacizmus, často nesprávne nazývaný sionizmus, je ideológia hlásajúca nadradenosť Židov nad inými národmi a presadzujúca ich nadvládu. Už sväté knihy Židov obsahujú zmienky o tom, že predstavujú „vyvolený národ“ a že v budúcnosti si podrobia ostatné národy. Za otca slovného spojenia „židovský supremacizmus“ býva považovaný David Duke, pretože on ho zaviedol, spopularizoval a začal ho vo veľkej miere používať. Masmédiá však tento termín nepoužívajú. Niektorí predstavitelia Židov sami kritizujú „židovský supremacizmus“ (napr. Israel Shahak).

Starý zákon

Náznaky židovského supremacizmu sa nachádzajú už v Starom zákone:

  • „Zvyšok Jakuba [Izraeliti] bude (medzi národmi) uprostred mnohých národov ako lev medzi zvieratami lesa a ako levíča v stádach oviec, ktoré, keď vkročí, šliape a trhá, že niet toho, kto by vyslobodil.“ (Micheáš 5:7)
  • „Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy a do vlastníctva celú zem. Budeš nad nimi panovať žezlom železným a rozbiješ ich jak hrnce hlinené.“ (Žalmy 2:8-9)
  • Veď ty si svätý ľud Pána, svojho Boha; teba si vyvolil Pán, tvoj Boh, za svoj vlastný ľud zo všetkých národov, čo sú na zemi. (Piata kniha Mojžišova 7:6)
  • „Iba z miest národov, ktoré ti dá Pán, tvoj Boh, nenecháš nikoho nažive, lež pobiješ ich ostrím meča: Hetejcov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh...“ (Piata kniha Mojžišova 20:16-17)

Jedným z ústredných motívov prorockých kníh v Starom zákone je, že ostatné národy spoznajú „pravého Boha“. Avšak toto sa často spája s ideou židovského supremacizmu:

  • „Takto vraví Hospodin: Výnos Egypta a zisk Kúša, Sabejci – urastení mužovia – prejdú k tebe a budú tvoji, za tebou budú chodiť v putách. Pred tebou sa budú klaňať a k tebe sa budú modliť: Len v tebe je Boh, a nikde inde nieto Boha.“ (Izaiáš 45:14)
  • „Lebo národ a kráľovstvo, čo ti neslúži, bude zničené, národy budú celkom spustošené. Nádhera Libanonu príde k tebe [mestu Sion], cyprus, brest a jedľa pospolu, nech ozdobia miesto mojej svätyne a okrášlim mesto svojich nôh. Zhrbení prídu k tebe synovia tvojich utláčateľov a k šľapajam tvojich nôh sa sklonia všetci, čo opovrhli tebou, a budú ťa volať Mesto Pána, Sion Svätého Izraela.“ (Izaiáš 60:12-14)

Pozrite tiež