Judaizmus

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Židia
Zidovska-hviezda.png

JudaizmusSekulárny judaizmusKryptojudaizmus


Židovský supremacizmusŽidovský etnocentrizmusŽidovské antikresťanstvo


Židovská skupinová stratégiaSionizmusIzrael


AntisemitizmusHolokaust


Židia a komunizmusŽidia a multikulturalizmus


História Židov na Slovensku


Citáty o Židoch

Judaizmus je monoteistické náboženstvo, ktorého primárnymi zdrojmi sú Starý zákon a Talmud. Vyznávači judaizmu sa väčšinou nazývajú židia, ale etnicita a náboženská príslušnosť sú u Židov úzko prepojené.

Na rozdiel od ostatných náboženstiev sa judaizmus vo výraznej miere venuje pozemskému životu. Zatiaľ čo pre kresťanstvo a islam hlavný cieľ predstavuje posmrtný život a pozemský predstavuje iba prípravu naň, v Starom zákone nie je ani zmienka o posmrtnom živote. Starý zákon taktiež obsahuje mnohé zmienky o nadradenosti Izraelitov/Židov nad inými národmi.

Mnohí politicky nekorektní učenci (napr. Kevin MacDonald) poukazujú na to, že pointou judaizmu je zachovanie a rozvoj Židov ako skupiny (pozri Židovská skupinová stratégia).

Pozri tiež