Árijci

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Árijci, resp. árijská rasa, je pomenovanie, ktoré sa často používa na označenie bielej rasy, resp. najlepších jedincov bielej rasy. Toto slovo pochádza z praindoeurópskeho základu ar-yo a znamená „ušľachtilý“.

Z histórie poznáme viaceré etniká, ktoré boli samým sebou alebo inými označovaní ako Árijci:

  • indoeurópske kmene, ktoré dobyli Indiu v 2. tisícročí pnl. (Pozri Rigvéda)
  • indoeurópske kmene Tochariánov, ktoré sídlili v staroveku na území západnej v Číny, bývajú v niektorých spisoch označovaní ako arsi, čo je odvodené od ar-yo.
  • starovekí Peržania – Dárius Veľký, kráľ Perzie (521 – 486 pnl.), na nápise v Naqsh-e-Rostam (blízko dnešného Shirazu, Irán) vyhlasuje: „Som Dárius, Veľký Kráľ (...) Peržan, syn Peržana, Árijec, árijského pôvodu...“

Grécke slovo aristo, znamenajúce najlepší (aristokracia = vláda najlepších), je tiež odvodené z toho istého indoeurópskeho základu.

Vzhľadom na praindoeurópsky pôvod tohto slova a jeho pozitívny význam sa používa všeobecne na označenie bielych ľudí (z perzského nápisu je navyše pravdepodobné, že Árijci sú širšia skupina, z ktorej Peržania tvoria len určitú vetvu). Častí je u nacionalistických hnutí či ideológií založených na rasovej solidarite.

Pozrite tiež

Rané biele migrácie
Migrujúce národy
Biela rasa, Árijci, Praindoeurópania, Indoeurópania
Miesta migrácií
Čína
Severná Amerika
Stredná a Južná Amerika
Veľkonočný ostrov
Blízky východ
Stredná a južná Ázia
Archeologické nálezy
Múmia z jaskyne duchov, Muž z Kennewicku, Tarimské múmie, Biele múmie v Južnej Amerike, Sochy moai
Teoretický rámec
Migrácia, Difuzionizmus, Heyerdahlove teórie, Solutrejská hypotéza
Bádatelia
Thor Heyerdahl, Arthur Kemp
Zoznam všetkých článkov


Národný socializmus
Základné pojmy
Árijci, Biela rasa, Eugenika
Filozofia
Národný socializmus, Mein Kampf, Národnosocialistické ponímanie Boha, Výroky Adolfa Hitlera
Predstavitelia
Adolf Hitler (tvorca), Heinrich Himmler, David Lane, Vojtech Tuka
Organizácie
NSDAP, SA, SS, The Order
Národnosocialistické štáty
Tretia ríša, Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Nezávislý štát Chorvátsko