Praindoeurópania

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Praindoeurópania, tiež Protoindoeurópania (skrátene PIE), boli etnikum, z ktorého sa postupne sformovali všetky indoeurópske národy. Týmto pojmom sa označujú spoloční predkovia všetkých Indoeurópanov v čase, kedy ešte neexistovali oddelené indoeurópske národy v dnešnej podobe. Naproti tomu, Indoeurópania je súhrnné označenie pre všetky v súčasnosti existujúce indoeurópske národy. Všetky informácie o Praindoeurópanoch sú zrekonštruovanej povahy, a preto hypotetické. Predpokladá sa, že sa sformovali okolo roku 4 000 pnl., čo je však len približný dátum a žili v blízkosti Čierneho mora. Niektorí vedci datujú vznik Praindoeurópanov až do paleolitu (10 000 pnl. a skôr). Postupnými migráciami sa rozdelili na jednotlivé vetvy Indoeurópanov (Germáni, Slovania, Románi...)

Rekonštrukcia jazyka a kultúry Praindoeurópanov

Všetky informácie o Praindoeurópanoch sú zrekonštruovanej povahy, a preto hypotetické. Základným zdrojom informácií o Praindoeurópanoch sú zrekonštruované korene pôvodných praindoeurópskych slov. Nakoľko neexistuje žiadny záznam o PIE jazyku, boli tieto korene získané spätnou rekonštrukciou zo súčasných indoeurópskych jazykov.

Medzi spoločné indoeurópske slová, sformované v spoločnom praindoeurópskom jazyku, ktorých odvodeniny pretrvali v mnohých jazykoch až dodnes, patria napríklad: deň, noc, mesiac, sneh, slnko, matka, sestra, brat, dcéra, nos, hosť, soľ, čerešne, koleso, či dvere.

Charakter praindoeurópskej spoločnosti

Z praindoeurópskych slov bolo možné čiastočne zrekonštruovať povahu ranej praindoeurópskej spoločnosti. Odvodilo sa nasledovné:

  • používal príbuzenský systém, ktorý sa odvodzoval po mužskej línii;
  • bola známa preprava po vode;
  • uctievali panteón bohov, na ktorých čele stál boh oblohy, všeotec Dyeus;
  • skladali a prednášali heroické básne a piesne, ktoré používali slovné spojenia ako „nehynúca sláva“;
  • na miestach, ktoré obývali, sa vyskytoval sneh;
  • praktizovali poľnohospodárstvo, pestovali plodiny a dosiahli technológie typické pre rané roľnícke spoločenstvá;
  • chov dobytka a domácich zvierat bol dôležitou zložkou hospodárstva Praindoeurópanov;
  • jazdili na koňoch a poznali koleso.

Slovo, ktorým Praindoeurópania označovali sami seba, nemôže byť s istotou zrekonštruované. Niektorí vedci zastávajú názor, že Praindoeurópania sa nazývali Árijci.

Predpokladá sa, že na čele kmeňa stál vodca, ktorý bol zároveň najvyšším kňazom. Spoločnosť bola pravdepodobne rozdelená na tri skupiny: triedu kňazov, triedu bojovníkov a triedu remeselníkov/roľníkov. Takýto názor zastával aj francúzsky filológ Georges Dumézil. Mnohé indoeurópske spoločnosti vykazovali alebo vykazujú znaky skoršej existencie takéhoto rozdelenia.

Ak existovala samostatná skupina bojovníkov, pozostávala zrejme z mladých mužov. Nasledovali vlastný súbor pravidiel výhradný ich spoločenskej triede. Znaky iniciačných obradov v raných indoeurópskych spoločnostiach naznačujú, že praindoeurópski bojovníci sa identifikovali s vlkmi alebo psami (podobne ako nórski berserkri, ktorí chodili odetí vo vlčích kožiach; neskôr sa tieto predstavy rozvinuli do mýtov o vlkodlakoch).

Ľudia žili v usadlostiach, ktoré sa nazývali *weiḱ (anglická odvodenina village, slovensky ves). Tieto sa delili na domácnosti (*domos). Išlo o kultúru na úrovni doby bronzovej; nie sú žiadne dôkazy o výrobe železa, ale boli známe zlato a striebro. Bolo známe koleso, ktoré sa nazývalo *kʷékʷlos (grécka odvodenina kyklos, slovenská koleso) alebo *rótH₂eH₂ a používali sa vozy ťahané volmi.

Osud Praindoeurópanov

Praindoeurópania sa postupne rozčlenili na jednotlivé indoeurópske národy. Hoci tieto v zásade zdieľajú spoločný pôvod, čo sa týka génov aj jazyka, existujú aj výnimky. U niektorých indoeurópskych národov však došlo k zmiešaniu s inými rasami, ostal im len jazyk (napr. dnešná India). Na druhej strane, niektorí sa jazykovo asimilovali medzi neindoeurópske kmene, hoci ostali geneticky bieli (tak vznikli napr. dnešní Maďari). Iné indoeurópske národy úplne vymizli asimiláciou (napr. Chetiti).

Pozrite tiež