Rané biele migrácie

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Rané biele migrácie, tiež veľké biele migrácie, je súhrnné označenie pre sériu viacerých, od seba často nezávislých, vĺn sťahovania bielych kmeňov v prehistórii, tj. približne pred rokom 500 nl., počas ktorých väčšie či menšie skupiny bielych ľudí dosiahli takmer všetky kúty sveta vrátane Európy, severnej Afriky, Strednej Ázie, Číny, Severnej, Strednej a Južnej Ameriky a Veľkonočného ostrova. Pojem „veľké biele migrácie“ používa Arthur Kemp; v súčasnej historiografii (ktorá v nekladie dôraz na rasu) nebýva bežne uvádzaný a tieto udalosti ani nebývajú spájané do jedného celku. Skôr sa používa pojem indoeurópske migrácie, tie sú však pojmom užším než rané biele migrácie (v podstate ich podmnožinou).

Biele migrácie:

Pozri tiež

Rané biele migrácie
Migrujúce národy
Biela rasa, Árijci, Praindoeurópania, Indoeurópania
Miesta migrácií
Čína
Severná Amerika
Stredná a Južná Amerika
Veľkonočný ostrov
Blízky východ
Stredná a južná Ázia
Archeologické nálezy
Múmia z jaskyne duchov, Muž z Kennewicku, Tarimské múmie, Biele múmie v Južnej Amerike, Sochy moai
Teoretický rámec
Migrácia, Difuzionizmus, Heyerdahlove teórie, Solutrejská hypotéza
Bádatelia
Thor Heyerdahl, Arthur Kemp
Zoznam všetkých článkov