Solutrejská hypotéza

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Solutrejská hypotéza je teória, podľa ktorej sa pred 17 000 – 15 000 rokmi skupina Európanov, príslušníkov tzv. solutrejskej kultúry, preplavila do Severnej Ameriky a usadila sa tam.

Približne pred 21 000 – 17 000 rokmi na území dnešného Francúzska a Španielska prevládala solutrejská kultúra. Revolučne zdokonalila výrobu kamenných hrotov, použila najvyspelejšie metódy na svete v tom čase (objavili sa tu aj prvé ihly). Technika ich výroby sa značne líšila od hrotov vyrábaných na iných miestach v tom istom čase. Okolo roku 13 000 pnl. však z Európy zmizli akékoľvek známky o solutrejskej kultúre a bola nahradená tzv. magdalénskou kultúrou.

Vo Virginii, USA bol na nálezisku Cactus Hill objavený kamenný hrot starý 17 000 rokov napĺňajúci atribúty vzhľadu hrotov solutrejskej kultúry. U žiadnej inej kultúry v tom čase však podobné hroty nájdené neboli. Ich špecifický charakter by teda poukazoval na exkluzívne európsky pôvod. Pred 17 000 rokmi spájal Kanadu a Francúzsko obrovský ľadovec, ktorý bol viac-menej kompaktný (v zimných mesiacoch). Maľby tuleňov vyhotovené ľuďmi solutrejskej kultúry dokazujú, že mala kontakt so zvieratami žijúcimi pri ľadovcoch a pravdepodobne jej členovia chodili loviť na blízke ľadovce.

Bola nastolená hypotéza, že popri tomto ľadovci sa pred 17 000 rokmi preplavili Európania a zároveň pri jeho okraji nachádzali dosť potravy. Počas teplejších mesiacov alebo iným spôsobom sa ľadovec mohol rozpadnúť na menšie kusy, ktoré boli voľne unášané a Golfský prúd ich posúval na západ, čo urýchľovalo celú cestu.

Dr. Bruce Bradley, americký archoelóg a špecialista na praveké nástroje poukázal na to, že mnohé artefakty v Severnej Amerike dokonale pripomínajú solutrejskú metódu spracovania. Pazúrikové nástroje prinesené migrantmi z Ázie boli úplne odlišné čo do konceptu aj spôsobu spracovania. [1]

O tejto hypotéze bol nakrútený dokument, nazvaný Predchodcovia Kolumba/Predchodcovia Kolumbovi. Dokument predpokladá, že týmto spôsobom sa postupne do Ameriky mohli preplaviť tisíce ľudí.

Pozrite tiež

Poznámkový aparát

  1. Connor, Steve: Does Skull Prove the First Americans Came From Europe? The Independent, 3. December 2002.
Rané biele migrácie
Migrujúce národy
Biela rasa, Árijci, Praindoeurópania, Indoeurópania
Miesta migrácií
Čína
Severná Amerika
Stredná a Južná Amerika
Veľkonočný ostrov
Blízky východ
Stredná a južná Ázia
Archeologické nálezy
Múmia z jaskyne duchov, Muž z Kennewicku, Tarimské múmie, Biele múmie v Južnej Amerike, Sochy moai
Teoretický rámec
Migrácia, Difuzionizmus, Heyerdahlove teórie, Solutrejská hypotéza
Bádatelia
Thor Heyerdahl, Arthur Kemp
Zoznam všetkých článkov