Rigvéda

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Prepis Rigvédy z 19. storočia v písme devángarí.

Rigvéda, tiež Rgvéda (i je vkladané pre lepšiu výslovnosť), Rigveda alebo Rgveda, je staroindická árijská zbierka náboženských hymnov zasvätených Bohom. Je najstaršou zo štyroch hlavných véd v hinduizme. Bola spísaná pravdepodobne v rokoch 1 700 – 1 100 pnl., čo ju robí jedným z najstarších náboženských spisov vôbec a zároveň jedným z najstarších textov v akomkoľvek indoeurópskom jazyku. Rigvéda je napísaná v tzv. védskom sanskrite, archaickej forme sanskritu. Rigvéda vyzdvihuje slobodu myslenia a ducha.

Členenie

Rigvéda sa skladá z desiatich kníh. Knihy sa ďalej členia na niekoľko desiatok hymnov (niekedy aj vyše 100), z ktorých každý je zasvätený určitému Bohu a ospevuje jeho skutky. Hymny sa ďalej delia na verše, pričom spravidla majú do 10 veršov.

Rasový konflikt

Rigvéda symbolicky opisuje inváziu bielych Árijcov do Indie a to, ako si podrobili domáce čierne obyvateľstvo (v Rigvéde „dasyani“). Vodcom árijskej invázie je Boh Indra s nordickými črtami, zatiaľ čo dasyani sú opisovaní ako čierni (taktiež viacero asurov – nepriateľov Indie alebo démonov je zobrazovaných s negroidnými rysmi, napr. Mahishasura).

Citáty

 • Indra získal vlastníctvo nad Slnkom a koňmi, zaistil kravu, ktorá nakŕmila mnohých. Vydobyl truhlicu zlata; zničil Dasyanov a ochránil árijskú farbu. – RgV. 3 XXXIV.9
 • On [Indra], na mnohé prosby, zabil Dasya a Simya a podľa svojej obyčaje ich zrazil k zemi šípmi. Mocný Hromolávdca so svojimi priateľmi bielej pleti získal polia, slnko a vody. – RgV. 1 C.18
 • Indra v boji ochraňoval árijského vzývateľa, pre ktorého má stovku pomocí v každej bitke, bitkách, v ktorých víťazí nebeské svetlo; potlačil neprávosť pre Manua, porazil čiernu kožu. – RgV. 1 CXXX.8
 • Ty vyhladíš tmavých päťdesiat tisíc a zničíš ich opevnenia, ako čas na prach plátno premení. – RgV. 4 XVI.13
 • Svojou zbraňou zmetieš beznosého Dasya a v jeho dome zvrhneš nepriateľských hovorcov. – RgV. 5 XXIX.10 (Spojenie „beznosý Dasyus“ naznačuje, že ide o opis negroidných typov s plochými nosmi.)
 • S jasnou mysľou a rýchlo prišli vpred, divokou rýchlosťou ako býci, zaženúc čierne kože ďaleko preč. – RgV. 9 XLI.1
 • Lebo on, ktorý učil tieto ľudské rasy, Maghavan, nesúc titul Hromobijca, titul hodný chvály, tasil zručne zbraň, aby zabil Dasya, čím vyslúžil si meno Syn slávy. – RgV. 1 CIII.4
 • Pod vedením otcov a matiek svorne zaútočili, posilnení veršami chvály, spaľujúc nesvätých, s nadprirodzenou silou zmetúc tmavú kožu, ktorú Indra nenávidí, zo zeme aj z nebies. – RgV. 9. LXXIII.5
 • S ním tiež príde jeho búrka ako hrmotné stádo: Indra spúšťa mokré kvapky na jeho žltú bradu. Keď sa rozpŕchne tento sladký nápoj, vyhľadá príjemné miesto a nabudí svojich vzývateľov, tak ako vietor rozochveje les. – RgV. 10 XXIII.4
 • Za sviežeho vánku Somu pijúci, obdarený mocou, ten Železný [Indra] so žltou bradou a žltými vlasmi. On, pán zlatožltých plnokrvníkov, pán rýchlonohých kobýl, ochráni svoje stádo pred všetkými nebezpečiami. – RgV. 10 XCVI.8
 • Ó, pán všetkých ľudí [Indra], svetlý v lícach, raduj sa z potešujúcich chvál pri týchto milodaroch. – Rgv. 1 IX.3
 • Spievame, vzdávame vďaky, chválime toho, kto nás urobil šťastnými [Indru], kto s Rjisvanom zahnal tmavé stáda preč. Prosíme o pomoc, jeho, mocného, ktorého pravá ruka zviera blesk, jeho, zaviazaného Marutsovi, vzývame ako svojho priateľa. – RgV. 1 CI.1
 • Ozbrojený svojím bleskom a veriac vo svoju odvahu, putoval, ničiac pevnosti Dasasu. Vrhni svoj šíp, Hromobijca, na Dasyanov; posilni moc a slávu Arye. – RgV. 1 CIII.3

Pozri tiež

Zdroje

 • Komorovský, Ján a kolektív: Religionistika a náboženská výchova. Bratislava: F. R. & G., 1997.

Externé odkazy